Partidul DEMOS – protestează față de încălcarea gravă a normelor legale în vigoare referitoare la activitățile ce pot fi desfășurate în Parcul dendrologic Marghiloman

Partidul DEMOS - Organizația municipală Buzău protestează față de încălcarea gravă a normelor legale în vigoare referitoare la activitățile ce pot fi desfășurate în Parcul dendrologic Marghiloman și solicită primarului, consiliului local și conducerii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” dar și Gărzii de Mediu Buzău să oprească organizarea BZM FEST 2024 în Parcul dendrologic Marghiloman și să îl mute în altă zonă care se pretează unui astfel de eveniment.

Organizatorul a redactat un regulament prin care se auto-exonerează de orice răspundere privind distrugerile din parc pe durata festivalului, iar primăria este de acord.

Cadrul legal:

Conform art 5 din HCJ Bz nr 13/1995: ”se declară monumente ale naturii pe teritoriul județului Buzău obiectivele și arborii din anexele nr 2 și 3.”  În Anexa 2 la poziția 2 se află Parcul dendrologic Marghiloman.

Conform art 3 (1) din HCJ Bz nr 60/2024 ”Se confirmă ca Parcuri dendrologice de interes județean: Parcul Monteoru, comuna Merei în suprafață de 3,5 ha și Parcul Marghiloman municipiul Buzău, în suprafață de 1,5 ha.”

Anexa nr 8.2 la HCJ 13/1995, menținută și de HCJ 60/2024, prevede următoarele:

Art 3. Se interzice orice activitate, inclusiv cea turistică în măsura în care nu se respectă vestigiile istorice și nu se conservă calitatea reconstruită a sitului și peisajului.

Art. 4. Orice activitate sau investiție în spațiul parcului se reglementează în prealabil de APM Buzău.

Niciunul din evenimentele ce urmează a fi organizate în Parcul Marghiloman nu au aprobarea prealabilă a APM Buzău, iar HCL nr. 34/2024 care aprobă lista evenimentelor Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” nu menționează că a fost solicitat vreun aviz de la APM Buzău. Mai mult, bugetul festivalului este supradimensionat față de prețurile pieței.

Acest exces de putere al autorităților locale reprezintă un adevărat pericol pentru viitorul Buzăului, pentru protejarea simbolurilor sale, a mediului. Un act cultural nu trebuie să vină în contradicție cu legea, cu apărarea mediului sau să provoace deranj locuitorilor din zonă.

Avansăm drept soluții spații în Buzău care pot găzdui evenimentul: Drăgaica, stadionul de atletism, patinoarul, Piața Dacia, etc.

Cu stimă,

George Epurescu

Purtator de cuvânt 

DEMOS BUZĂU