11 iulie – Ziua Inspectiei Muncii. 25 de ani de traditie în România

Ziua Inspecției Muncii a fost instituită pentru data de 11 iulie prin Legea nr. 337/2018 care reglementează statutul inspectorului de muncă, în acest an, instituția aniversând 25 de ani de la înființare.

Prin Legea nr. 108/1999 a fost înființată și organizată Inspecția Muncii prin intermediul căreia se exrcită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, al relațiilor de muncă, al sănătății și securității în muncă și supravegherii pieței, mai precis controlul aplicării unitare a dispozițiilor legale în domeniul său de competență în unitățile din sectorul privat, public, mixt și la alte categorii de angajatori.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

În exercitarea atribuțiilor sale generale și specifice, având în vedere principiul comunicării, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă asigură schimbul de informaţii cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora precum şi a cetăţenilor interesați asupra modului în care se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă.

Inspectorii de muncă, prin autoritatea cu care au fost investiți de lege, prin muncă, seriozitate și rigurozitate urmăresc constant respectarea  prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale întrucât orice încălcare a normelor care reglementează munca, poate avea consecințe nedorite, cauzatoare de prejudicii pentru toate părțile implicate în relația de muncă.

Pe lângă activitatea de control, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă asigură informarea și conștientizarea atât a angajatorilor cât și a angajaților cu privire la importanța cunoașterii și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă prin derularea unor campanii de informare, conștientizare și prevenire.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău desfășoară activități destinate promovării imaginii și activității instituției prin diseminare de materiale informative nu doar lucrătorilor și angajatorilor ci și potențialilor actori pe piața muncii, viitori lucrători, în speță elevi ai instituțiilor de învățământ din județ.

De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău colaborează cu autoritățile și instituțiile publice județene, în mod deosebit cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, Biroul pentru Imigrări al județului Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, Administrația Județeană a Fianțelor Publice Buzău atât pentru informarea reciprocă cât și pentru sprijinul în ceea ce privește verificarea respectării normelor legale în vigoare.

Având în vedere activitatea instituției din acești 25 ani, ne dorim să menținem și în continuare, un înalt nivel de încredere atât în rândul angajatorilor cât și al angajaților, să răspundem solicitărilor cetățenilor, să fim mai performanți pentru asigurarea unei munci sigure și decente.

INSPECTOR SEF,  ITM Buzau - Chitacu Bogdan