Comunicat Directia Agricola Buzau – completare cereri despagubiri calamitate culturi!

Urmare a faptului că Județul Buzău se confruntă cu fenomene de secetă pedologică caracterizate printr-un conţinut al apei din sol sub valoarea mediei anuale, ceea ce este de natură să influențeze negativ nivelul producției agricole a anului 2024, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate constituite din reprezentanți ai Direcției Agricole Județene Buzău, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și ai autorităților publice locale se deplasează în zonele afectate de seceta pedologică  în vederea întocmirii proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.

          Pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror culturi au fost afectate, Direcția pentru Agricultura Județeană Buzău a inițiat demersuri în vederea modificării prevederilor Ordinului MADR nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, actualizat.

          Modificările propuse vizează modalitatea de completare a procesului verbal pentru producătorii agricoli persoane fizice şi/sau persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată sau care dețin cel puțin un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor încheiat în unul din cei 5 ani anteriori. "Producătorii agricoli interesați pot transmite în scris propuneri/sugestii la adresa de email dadrbuzau@gmail.com cu privire la modificarea prevederilor Ordinului MADR nr. 97/63/2020, actualizat", a precizat Dr. ing. Florea Cosmin Nicolae, Director executiv D.A.J. Buzău.

SURSE: DADR Buzau