ANAF va impune din oficiu CAS și CASS persoanelor fizice care nu au depus Declarația unică!

ANAF a pregătit Notificarea privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice. De asemenea, în acele cazuri în care nu a fost depusă Declarația unică ori a fost completată greșit, Fiscul va calcula din oficiu sumele de plată.

ANAF va trimite o notificare în care veți fi informat că ai realizat venituri peste anumite plafoane. În acel document scrie să vă prezentați, în termen de 10 zile, în vederea audierii la adresa comunicată.

Conform referatului de aprobare, pentru anul fiscal 2023, plafoanele utilizate la stabilirea contribuției de asigurări sociale sunt de 12, respectiv 24 salarii minime brute pe ţară, iar pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe ţară, după caz, în funcție de nivelul veniturilor realizate.

Dar luați în considerare că este posibil să primiți și pentru anii anteriori. Motivul pentru care a pregătit ANAF noua documentație este legată de plafoanele care au intrat în vigoare în 2023.

Practic, ANAF actualizează dispozițiile privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal 2023.

ANAF va decide și o decizie de impunere din oficiu. Dacă primești această decizie, trebuie să știi că:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru contribuţiile anuale datorate se vor calcula obligaţii fiscale accesorii.

Depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizic pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.

Conform Codului de procedură fiscală, dacă sunt declarate cu întârziere, nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, iar nivelul penalității este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Dacă nu le declari deloc, pe lângă 0,02% dobândă se adaugă o penalitate de nedeclarare de 0,08% /zi.

Dacă plătești debitul în termenul scris în decizia de impunere, ți se reduc cu 75% penalitățile de nedeclarare, dar rămâne dobânda de 0,02%/zi.

SURSE: ANAF, MFP, Hotnews