Zilierii si angajatorii acestora – in atentia ITM Buzau!

În perioada 01.04.2024–21.06.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au fost implicați în acțiuni de verificare, la angajatorii în care se aplică şi respectă cerinţele prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și la agenții de muncă temporară, prin punerea la dispoziția utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare.

Campania națională de informare, conștientizare și monitorizare a angajatorilor privind riscurile existente la locurile de muncă unde se utilizează zilieri și/sau salariați temporari”se desfășoară în 2 etape, aceasta urmărind în principal creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale privind implementarea securității și sănătății la locurile de muncă.

Obiectivele Campaniei Naţionale :

  • Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
  • Creşterea gradului de conştientizare a utilizatorilor/beneficiarilor, a salariaţilor temporari și a zilierilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară, a utilizatorilor și a beneficiarilor, a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
  • Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stipulate de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Rezultatele acţiunilor de control efectuate în perioada 01.04.2024 – 21.06.2024

- au fost controlați 12 agenţi economici din judeţul Buzău care utilizează un număr de 128 zilieri la locurile de muncă controlate și un agent de muncă temporar care a pus la dispoziție în baza contractelor de muncă temporare un număr de 26 salariați;

- cu ocazia controalelor efectuate nu au fost constatate neconformităţi în ceea ce privește respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

I.G.