ANSVSA: Mesaj URGENT pentru crescătorii de animale! Medicamentele pentru animale NU se folosec la oameni!

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) are un mesaj urgent și important pentru crescătorii de animale.

Ca urmare a incidentelor grave înregistrate în ultima perioadă, consecutiv utilizării unor tratamente cu produse medicinale veterinare antiparazitare externe, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) face următoarele precizări:

Toate produsele medicinale veterinare autorizate de către autorităţile veterinare române sau de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) sunt destinate exclusiv utilizării la animale, iar o eventuală decizie privind utilizarea acestora la oameni aparţine autorităţilor competente pentru produse medicinale de uz uman.

Medicii veterinari nu au competenţe legale pentru a recomanda, prescrie, comercializa, elibera produse medicinale veterinare care să fie utilizate în tratamentul oamenilor.

Produsele medicinale veterinare care se eliberează doar pe bază de reţetă sunt prescrise exclusiv de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, care a examinat animalul şi a stabilit un diagnostic.

În cazul produselor medicinale veterinare care se administrează animalelor de la care se obţin alimente, medicul veterinar este obligat să înscrie în prescripţia medicală perioada de aşteptare ce trebuie respectată, în conformitate cu prospectul produsului medicinal veterinar prescris şi utilizat.

Proprietarii ori deținătorii de animale pot deține și administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, sub supravegherea medicului veterinar.

În cazul utilizării şi administrării produselor medicinale veterinare la animale, în cadrul unităţilor de asistenţă medical-veterinară, la sediu sau în condiţii de teren, medicul veterinar consemneză activitatea în registrul de consultaţii şi tratamente, iar, în cazul animalelor de la care se obţin alimente, notifică proprietarul cu privire la respectarea timpului de aşteptare.

Comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare autorizate pentru animale de la care se obțin alimente se realizează numai prin farmacii veterinare, conform prevederilor legale în vigoare.

ANSVSA este autoritatea competentă pentru supravegherea și controlul produselor medicinale veterinare.

Prin structurile din subordine autorizează și controlează calitatea și circulația produselor medicinale veterinare, de la fabricație până la utilizare.

In ceea ce privește activitatea de control, menționăm faptul că anual ANSVSA derulează atât Planul de control oficial privind circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare, cât și Planul de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare.

Astfel, se efectuează controale în farmaciile veterinare, privind eliberarea produselor medicinale veterinare pe bază de prescripție, iar unitățile care nu respectă cerințele legale sunt sancționate și, după caz se sesizează Inspectoratul de Poliție Județean.

Consecutiv cazurilor grave de intoxicație produse la oameni și animale, ca urmare a aplicării unor tratamente cu produse medicinale veterinare antiparazitare externe, ANSVSA a luat mai multe măsuri, dintre care menționăm:

Anchete privind trasabilitatea produselor antiparazitare externe de uz veterinar (în special a produsului Diazinol) pe tot lanțul de distribuție, pentru clarificarea aspectelor ce au condus la apariția acestor incidente, precum și aplicarea măsurilor în cazul constatării neconformităților, inclusiv anunțarea altor autorități competente;

Prelevarea de pe piață a produsului medicinal veterinar Diazinol, în vederea verificării conformității acestuia cu specificațiile aprobate. Conform buletinului de analiză eliberat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar acesta corespunde cu specificațiile aprobate ale produsului și cu prevederile Farmacopeei Europene.

A fost elaborat și postat pe site-ul ANSVSA, la secțiunea Transparență decizională, proiectul de ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, prin care se propune interzicerea deținerii și comercializării în farmaciile veterinare a produselor medicinale veterinare antiparazitare externe tip concentrat emulsionabil, autorizate pentru animale de la care se obțin alimente, inclusiv la cabaline.

SURSE: ANSVSA, Agroinfo