Interdicții pentru elevii care dau astazi 25 iunie, Evaluarea Națională 2024!

Elevii care susțin probele scrise la Evaluarea Națională 2024 nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să aibă asupra lor, în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio. Încălcarea regulilor va fi considerată fraudă și elevul este eliminat din examen, conform ordinului privind organizarea EN VIII 2024.

Înainte de începerea probelor, asistenții le prezintă elevilor prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale.

Apoi, candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc regulile și mențiunea că știu că nerespectarea lor duc la eliminarea din sala de examen.

Elevii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă, potrivit metodologiei.

Regulile pe care trebuie sa le respecte elevii la Evaluarea Națională 2024, conform Art. 8:

„Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ – centru de examen în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și interdicțiile și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.”

După această informare, candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile privind interdicțiile și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor are drept consecință eliminarea din examen, conform procedurii.

Elevii pot ieși din sala de examen după o oră de la începerea probei scrise

„Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale”, conform Art. 9.

Procedura Ministerului Educației prevede că pentru lucrările anulate la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024 în situații obiective, timpul de lucru poate fi prelungit cu maximum 60 de minute. Pentru transcrierea unei pagini complete, se acordă cel mult 15 minute.

Iată ce trebuie să știi despre Evaluarea Națională 2024:

Evaluarea Națională 2024 începe în data de 25 iunie, marți, cu proba la Limba și literatura română. Joi, 27 iunie, este proba la Matematică, iar vineri, 28 iunie – la Limba maternă.

Regulile pentru probele de la Evaluarea Națională 2024. Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare. La Limba română sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră

Ce să facă și să nu facă elevii cu o zi înainte de examen, în timpul probelor și după?„Evită să te compari cu ceilalți elevi”, „odihnește-te”, „evită să discuți” cu cei care spun că va fi greu – Recomandări ale ISJ Iași pentru pregătirile de Evaluare Națională 2024

Sfaturi pentru elevii care susțin probele la Evaluarea Națională 2024:

Recomandări pentru elevi, la proba de Limba română, de la profesorul Cătălin Zaman: Sunt foarte importante primele șase exerciții

Recomandări pentru elevi, la proba de Matematică, de la profesorul Cătălin Ciupală: Este important de știut că elevii pot primi puncte și pe rezolvare parțială

SURSE: EduPedu, MEN