25 – 26 iunie 2024 – In Buzau au loc manifestări dedicate „Zilei Drapelului Naţional”. Vezi aici programul complet!

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

O R D I N:

 Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei Drapelului Naţional”,

în perioada 25 - 26 iunie 2024, care se vor desfăşura pe platoul din fața Primăriei

Municipiului Buzău.

 Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie,

conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

 Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru

organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

 Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la

îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 P R E F E C T,

 Daniel - Marian Țiclea

 Contrasemnează,

 Secretar general

 Nicolae Piron

 Avizat pentru legalitate,

 Șef Serviciu juridic

 Ramona Steliana Hogea

Buzău, 503

Nr. 19.06.2024

Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare

 R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZÃU

Anexa la Ordinul Prefectului nr.503/19.06.2024

 Aprob,

 P R E F E C T,

 Daniel - Marian Țiclea

 De acord,

Comandantul Garnizoanei Buzău

 General - maior

 Claudiu-Mihail SAVA

Programul festivităţilor desfăşurate cu prilejul

„Zilei Drapelului Naţional al României”

- 25 şi 26 iunie 2024 -

1. DATA, ORA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

- 25.06.2024, ora 22.00 - platoul din fața Primăriei Municipiului Buzău;

- 26.06.2024, ora 09.00 - platoul din fața Primăriei Municipiului Buzău.

2. PARTICIPANŢI:

- Parlamentul României;

- Primăria Municipiului Buzău;

- Consiliul Judeţean Buzău;

- Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău;

- Garnizoana Buzău;

- Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;

- A.N.V.R – filiala Buzău;

- A.N.C.M.R.R – filiala Buzău;

- A.N.C.E. Regina Maria – filiala Buzău;

- A.R.P.I.A. – filiala Buzău;

- A.O.R.R. – subfiliala Buzău;

- Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – filiala Buzău;

- Clubul Parașutiștilor Șoimii – filiala Buzău

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;

- Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;

____________________________________________________________________________________________________

Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246

Web https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ E-mail prefect@prefecturabuzau.ro

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;

- Direcţia Judeţeană de Telecomunicații Speciale Buzău;

- Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Buzău;

- Fundația Mareșal Alexandru Averescu;

- A.C.M.R.R – SRI - filiala Buzău;

- A.C.M.R.R – MAI - filiala Buzău;

- Mass-media locale şi corespondenţii mass-mediei centrale.

3. DESFĂŞURAREA CEREMONIILOR:

Nr.

crt. ORA ACTIVITATEA DURATA

25 IUNIE

1. 22.00

22.03

- Coborârea Drapelului României de pe catarg și preluarea acestuia

de către garda drapelului;

- Împăturirea Drapelului României de către garda drapelului.

3 min.

2. 22.03

22.17

- Deplasarea Gărzii cu Drapelul României către Biserica militară

„Pogorârea Duhului Sfânt” din municipiul Buzău.

14 min.

3. 22.17

22.20

- Depunerea Drapelului României în Biserica militară „Pogorârea

Duhului Sfânt” din municipiul Buzău.

3 min.

26 IUNIE

1. 09.00

09.03

-Întâmpinarea persoanei oficiale, prezentarea onorului.

- Salutarea Drapelului de luptă.

- Ocuparea locului în dispozitiv.

3 min.

2. 09.03

09.08

- Alocuţiune:

 Membru al Fundației Mareșal Alexandru Averescu.

5 min.

3. 09.08

09.12 - Deplasarea Drapelului României la locul de arborare. 4 min.

4. 09.12

09.13 - Legarea Drapelului României de cablul catargului 1 min.

5. 09.13

09.15

- Binecuvântarea drapelului și rostirea rugăciunii de binecuvântare

a Drapelului României de către preotul militar. 2 min.

6.

09.15

09.20

- Deplasarea oficialităților către locul de arborare a drapelului

României;

- Sărutarea Drapelului României de către:

➢ - Prefectul Judeţului Buzău;

➢ - Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău;

➢ - Primarul Municipiului Buzău;

➢ - Comandantul Garnizoanei Buzău.

5 min.

7. 09.20

09.22

- Înălţarea Drapelului României pe catarg şi intonarea “Imnului

Naţional al României”. 2 min.

8. 09.22

09.32 - Program artistic cu tematică specifică 10 min.

9. 09.32

09.35 - Realizarea dispozitivului de defilare. 3 min.

__________________________________________________________________________________________

Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246

Web https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ E-mail prefect@prefecturabuzau.ro

Nr.

crt. ORA ACTIVITATEA DURATA

10. 09.35

09.37 - Defilarea Gărzii de onoare. 2 min.

11. 09.37

10.00

- Încheierea festivității și deplasarea efectivelor participante la

unități. 23 min.

4. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:

❖ Comandantul Gărzii de Onoare;

❖ Drapel de luptă cu garda drapelului;

❖ Plutoane de militari.

5. COMPUNEREA GĂRZII DRAPELULUI ROMÂNIEI:

❖ Comandantul gărzii Drapelului României;

❖ Garda Drapelului României - 6 militari;

❖ Gardă la locul de arborare a Drapelului României – 2 militari.

6. SONORIZAREA:

Se va asigura de către Cercul Militar Buzău.

7. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

- în data de 25.06.2024, între orele 08.45-09.45 (pentru antrenament), în data de

25.06.2024, între orele 21.10-22.10 (pentru ceremonia de coborâre a drapelului), precum și în

data de 26.06.2024, între orele 07.30-09.45 (pentru ceremonia de arborare a drapelului) –

înterzicerea staționării, parcării și restricționarea circulației pe în zona din fața Primăriei

Municipiului Buzău și în parcarea din stânga Palatului Comunal: Poliția Municipiului Buzău

și Poliția Locală Buzău;

În data de 25.06.2024, la ora 09.00, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie

prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul general cu garda de onoare.

8. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE:

 - în data de 25.06.2024, între orele 08.45-09.45 (pentru antrenament), în data de

25.06.2024, între orele 21.10-22.10 (pentru ceremonia de coborâre a drapelului), precum și în

data de 26.06.2024, între orele 07.30-09.45 (pentru ceremonia de arborare a drapelului) –

înterzicerea staționării, parcării și restricționarea circulației pe în zona din fața Primăriei

Municipiului Buzău și în parcarea din stânga Palatului Comunal: Inspectoratul Județean de

Jandarmi Buzău și Poliția Locală Buzău;

În data de 25.06.2024, la ora 09.00, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie

prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul general cu garda de onoare.

9. SERVICIUL RELIGIOS

- Asigurat de preoţii militari din garnizoană împreună cu preoţii de parohii.

____________________________________________________________________________________________________

Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246

Web https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ E-mail prefect@prefecturabuzau.ro

10. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:

- Prin grija autorităţilor locale.

11. ASIGURAREA DRAPELULUI ROMÂNIEI (300 cm x 200 cm):

- Primăria Municipiului Buzău.

12. ALTE PRECIZĂRI:

• Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Buzău va asigura 1 (una)

autospecială sanitară SMURD cu echipaj medical de specialitate pentru asigurarea

intervenției medicale, la nevoie: în data de 26.06.2024, ora 08.30 în parcarea din

stânga Palatului Comunal.