Inspectorii de la ITM Buzau au efectuat controale la angajatori privind aplicarea normelor de munca pe canicula

Având în vedere faptul că în perioada 10 iunie – 01 septembrie 2024, pe teritoriul României se pot manifesta temperaturi ridicate extreme, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău va lua măsuri de intensificare a controalelor la angajatorii de pe raza judeţului, în care, suplimentar tematicii propuse, se va urmări modul de respectare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

În sensul "Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă", prin temperaturi extreme ridicate, se înţeleg temperaturi exterioare ale aerului, care depăşesc +37oC sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

Administrația Națională de Meteorologie are obligaţia de a comunica zonele în care temperatura, respectiv, indicele temperatură-umiditate, atinge pragurile valorice menţionate, precum şi zonele pentru care se prognozează atingerea sau depăşirea acestor praguri.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei sus-menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

-reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

-asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

-alternarea efortului dinamic cu cel static;

-alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele:

-asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;

-asigurarea echipamentului individual de protecţie;

-asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile menționate, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai lucrătorilor, vor respecta prevederile art. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru, etc).

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

-asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;

-asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

-trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

p.Inspector Şef,

Bogdan CHITACU

Inspector Șef adj. Relații de Muncă