Examenul de Bacalaureat începe luni cu proba orală la Limba şi literatura română. Sunt înscriși peste 134.000 de candidaţi

Calendarul de desfășurare a probelor Sesiunea din iunie-iulie a examenului de Bacalaureat începe luni, cu proba orală la Limba și literatura română. Peste 134.000 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină examenul la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Dintre aceștia, 119.000 sunt din promoţia curentă.  Potrivit Ministerului Educaţiei, sesiunea iunie-iulie a examenului naţional de Bacalaureat din acest an începe luni, cu probele de evaluare a competenţelor. „Potrivit datelor înregistrate şi furnizate de comisiile judeţene/comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidaţi (119.000 din promoţia curentă şi 15.000 din seriile anterioare) sunt aşteptaţi să susţină examenul în această sesiune (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate)”, a precizat Ministerul Educaţiei, potrivit News.ro.  Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ). În situaţiile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli. Calendarul de desfășurare a probelor Probele se vor desfăşura după următorul calendar: 17 - 19 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A); 19 - 20 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B); 19 - 21 iunie: evaluarea competenţelor digitale (proba D); 25 - 27 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C); Calendarul complet se poate accesa aici.  Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene (aşadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins). În aceeaşi manieră, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au mai precizat că probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispoziţiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate. În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba. Probele scrise din sesiunea iunie-iulie vor începe în 1 iulie (Limba şi literatura română). Proba obligatorie a profilului este programată în 2 iulie, fiind urmată, în 4 iulie, de proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba şi literatura maternă se va desfăşura în 5 iulie. Afişarea primelor rezultate va avea loc în 8 iulie (până la ora 12:00), iar contestaţiile se pot depune în intervalul orar 12:00 - 18:00, în aceeaşi zi. Rezultatele finale vor fi comunicate în 12 iulie.

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/examenul-de-bacalaureat-incepe-luni-cu-proba-orala-la-limba-si-literatura-romana-sunt-inscrisi-peste-134-000-de-candidati-2829115