Credeti ca Specialitatea “Circulatie rutiera” ar trebui introdusa in scoli?

Educația rutieră în școli!

Ofiţeri din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară şi Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii au participat la etapa finală – Simpozionul județean ”Pietonii și siguranța în trafic”, pentru încheierea Proiectului educaţional Naţional “Să circulăm corect!”, ediţia a IX-a – 2024.
Activitatea s-a desfăşurat la Școala Gimnazială Maxenu.
Proiectul a avut drept scop cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, precum şi a conştientizării preşcolarilor şi elevilor a pericolelor la care se expun atunci când nu sunt precauţi şi nu adoptă o conduită preventivă.
Participanţii au dezbătut obiectivele stabilite în Proiectul Educaţional Naţional „Să circulăm corect!” şi au concluzionat că prin activităţile desfăşurate s-a reuşit stimularea interesului preşcolarilor în vederea însuşirii a cât mai multor aspecte referitoare la circulaţia rutieră, familiarizarea acestora cu semnificaţia indicatoarelor rutiere şi rolul poliţistului rutier, cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea regulilor elementare de circulaţie rutieră de către micii participanţi la trafic.

Ora de educaţie rutieră la Școala Gimnazială nr.15 „George Emil Palade” Buzău

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Școala Gimnazială „General Grigore Baștan” Buzău.
Activitatea s-a desfășurat sub egida Proiectului de educație rutieră - ,,Micii pietoni învață ABC- ul circulației" și a avut drept scop conştientizarea necesităţii respectării regulilor de circulaţie.
Elevilor li s-a explicat cât de importantă este respectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere, dar și respectarea regurilor de circulație, indiferent de modul de deplasare.
De asemenea, elevii au pus în practică elementele teoretice transmise, fiind însoțiți de către polițiști.
Copiii, 50 la număr, au primit din partea polițiștilor recomandări pe linia respectării regimului circulației rutiere, explicaţii privind semnificația indicatoarelor și regulile de circulație care trebuie respectate în special de pietoni, urmărindu-se îmbogățirea cunoștințelor acestora cu privire la semnificația și utilitatea semnalizării rutiere.