Inspectorii ITM cu ochii pe angajatori! Relatiile de munca…la control!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECŢIEI MUNCII, republicată şi a HG nr. 488/2017 – cu modificarile şi completarile ulterioare, a efectuat acţiuni de control în luna Mai 2024 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă după cum urmează :

 • 108 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;
 • au fost sancţionaţi 22 angajatori şi s-au aplicat 28 sancţiuni contravenţionale (19 amenzi contravenţionale în cuantum de 248.800 lei şi 9 avertismente ).
 • s-au dispus 351 măsuri cu termene concrete de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

În luna mai 2024 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au fost înregistrate un număr de 39 de petiții în domeniul relațiilor de muncă. Au fost reclamate aspecte referitoare la neacordarea drepturilor bănești, nereguli privind timpul de muncă și timpul de odihnă, cazuri de muncă nedeclarată sau alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă.
De asemenea, au fost înregistrate un număr de 20 solicitări scrise de informații din partea unor persoane fizice sau juridice în ceea ce privește aplicabilitatea legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă în contextul dinamicii modificărilor accelerate a acesteia precum și alte date comunicate în baza protocoalelor.

Munca nedeclarată

 • au fost identificati 6 angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii
  activităţii în forma scrisă contract individual de muncă, prin consimțământul părților, pentru un numar de 10 persoane primite la muncă în domeniile creșterea animalelor, comerț, prestari servicii. Faptele angajatorilor definite de art.15^1 lit.a) si b) din Codul Muncii drept muncă nedeclarată, au fost sancționate de inspectorii de muncă prin aplicarea de amenzi in cuantum de 200.000 lei;
  -în luna mai 2024 au fost depistate 10 persoane prestând muncă nedeclarată și s-au aplicat 6
  sancțiuni. Stabilirea sancțiunii s-a realizat ținând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art.21(3) din OG nr.2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002;
  -s-au dispus măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de muncă, respectiv a elementelor
  contractelor individuale de munca în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

p.INSPECTOR ȘEF,
Chitacu Bogdan
Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă