Lege promulgată: Izolarea termică a blocurilor poate fi finanţată în proporţie de până la 90% din fonduri europene

Finanţarea unor activităţi sau lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura, pentru perioada de programare 2021 – 2027, din fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune, prevede Legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă.

Finanţarea se realizează cu 90% din fondurile europene nerambursabile şi din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul programelor, conform ratei de cofinanţare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor.

Acesteia i se adaugă 5% din suma necesară din alocaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor, şi 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari sau din alte surse legal constituite.

Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%.

Autoritatea publică locală aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari posibilitatea finanţării activităţilor sau lucrărilor în condiţiile prevăzute în lege, criteriile de acces la acest program de finanţare, precum şi cota de contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele procedurale specifice implementării programelor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Executivul a motivat OUG prin faptul că intervenţiile ce vizează creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe beneficiază de o alocare financiară totală în cadrul programelor regionale 2021 – 2027 de peste 600 de milioane euro, iar pentru lansarea apelurilor de proiecte aferente acestor fonduri este necesară reglementarea în regim de urgenţă a condiţiilor de finanţare a acestui tip de intervenţii, precum şi a unui nivel sustenabil al contribuţiilor care trebuie asigurate de la bugetul autorităţilor locale sau al asociaţiilor de proprietari.

SURSE: Economica.net, Gov.ro