Notificare a Electrica Furnizare pentru clienții casnici: Ce preț vor plăti dacă actualele prețuri plafonate dispar

Electrica Furnizare, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru clienții casnici, trimite celor cărora le expiră contractele și o notificare legată de potențialele prețuri care s-ar putea aplica dacă legislația actuală de plafonare se modifică înainte de termenul stabilit.

Electrica Furnizare trimite clienților cărora le expira contractele noile oferte, iar prețurile finale sunt cele stabilite de vechea OUG 27 modificată: 68 de bani, 80 de bani și 1,3 lei/kWh, în funcție de consum, deci cele stabilite în legislația de plafonare. Până aici nimic nou, pentru clienții companiei lucrurile vor merge ca și până acum.

Însă, potrivit unei unei astfel de notificări trimise unui client căruia îi expiră contractul, și care a fost consultată de noi, dincolo de aceste prețuri finale care rămân identice, două lucruri sunt de menționat.

Primul este că noua ofertă, cu aceste prețuri, este valabilă doar până la finalul anului 2024.

Al, doilea, mult mai interesant, este o avertizare adresată clienților referitoare la prețurile pe care le vor plăti în situația în care actuala legislație care garantează acesst nivel de preț maxim plafonat se schimbă. Electrica Furnizare a emis această avertizare în condițiile în care condițiile contractuale pentru acest client expiră la 31 decembrie 2024, deci înainte de data de 31 martie 2025, moment de la care, potrivit actualei legislații, nu se mai aplică prețurile plafonate. Deci compania a vrut practic să se asigure în fața unui risc ca legea să se modifice înainte și și-a avertizat clienții. Iată ce scrie:

“ (…) orice modificare adusă plafoanelor pe durata de valabilitate a acestor acte normative va conduce automat la actualizarea prezentelor condiții economice, fără a fi necesară încheierea unui act adițional.

În cazul în care Ordonanța de Urgență nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, va fi abrogată ori va înceta să producă efecte în orice alt mod, sau în cazul în care nu se prevede alt preț pentru categoria de clienți din care faceți parte, începând cu ziua următoare abrogării/modificării legislative:

– prețul final plafonat devine inaplicabil;

– se va aplica un preț al energiei electrice (exclusiv TG) de 0,71635 lei/kWh fără TVA (calculat conform condițiilor din piața la momentul ofertării), la care se vor adăuga tarifele reglementate stabilite (ANRE), taxele și contribuțiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, și va fi valabil până la data de 31.12.2024.

Prețul de contract include prețul energiei electrice (menționat anterior), tarifele reglementate de transport (TG și Tl), serviciul de sistem, tarifele de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și taxa pe valoare adăugată (T.V.A.), precum și orice alte tarife și taxe, costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului contract conform legislației în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate.

De asemenea, pentru clienții care au un tarif (produs) cu abonament, se va aplica un preț al abonamentului de 0 lei/zi, pentru fiecare loc de consum, valoare valabilă până la data de 31.12.2024.

Furnizorul notifică clientul asupra modificării prețului de contract cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, clientul având dreptul de a denunța unilateral și în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul energiei electrice, neexercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului de către client în termenul de 30 de zile constituind consimțământul clientului pentru continuarea relației contractuale și asigurarea continuității serviciilor”.

Așadar, Electrica Furnizare va aplica direct un preț al energiei active de 71 de bani/kWh la care se adaugă tarifele și taxele, după momentul în care plafonarea se ridică.

Nu știm dacă acest preț va fi și cel care va fi propus începând cu 1 aprilie 2025, când, potrivit actualei legislații, se ridică plafoanele. Ce știm este că acum se încheie tranzacții la prețuri de peste 500 de lei/MWh (50 de bani/kWh) la producător, pentru energie bandă cu livrare anul viitor, fără costuri de profilare pentru client și fără dezechilibre.

Putem face un calcul. Un client din, să zicem, Cluj Napoca, care consuma acum sub 100 kWh, plătește cu totul 68 de bani/kWh (prețul maxim plafonat corespunzător unui preț al energiei active practic puternic subvenționat de stat, de 14 bani/kWh – acest preț nu există practic în piață, nimeni nu mai vinde atât de jos, și asta dinainte de criză).

Dacă se va aplica noul preț al energiei active de 71 de bani/kWh, acest client va plăti un preț final de 1,33 lei/kWh. Preț care va fi plătit de fapt de majoritatea casnicilor (dacă se liberalizează piața nu vor mai fi prețuri finale diferite în funcție de consum), numai că în celelalte cazuri creșterea va fi mult mai mică, de la 80 de bani, respectiv 1,3 lei la 1,33 lei/kWh.

SURSE: Electrica, Economica.net