Biroul Electoral Central a transmis o circulară către birourile electorale privind interacțiunea la urne cu persoanele transgender

Biroul Electoral Central (BEC) a transmis, printr-o circulară, birourilor electorale din ţară, dar şi Autorităţii Electorale Permanente un îndrumar redactat de către Asociaţia Accept cu recomandări privind interacţiunea la urne cu persoanele transgender la alegerile din 9 iunie. Demersul BEC vine în urma solicitării Asociaţiei Accept şi adresei Avocatului Poporului.

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Accept înregistrată la Biroul Electoral Central (BEC) cu nr. 1681C/BEC2024/22.05.2024 şi adresa Avocatului Poporului nr. 14636/23.05.2024, înregistrată la BEC cu nr. 1681C/BEC2024/22.05.2024, vă comunicăm îndrumarul pentru interacţiunea cu persoanele transgender în context electoral, cu rugămintea comunicării acestuia către structurile teritoriale sau birourile electorale de circumscripţie inferioare, după caz, în vederea prezentării informaţiilor şi recomandărilor înscrise în îndrumar, cu ocazia instruirilor preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi cu ocazia instruirilor operatorilor de calculator desemnaţi”, scrie în circulara BEC.

Asociaţia Accept a trimis către BEC „un mic îndrumar pentru interacţiunea cu persoanele transgender în context electoral”. Documentul subliniază că datele din actele de identitate ale persoanelor transgender nu corespund întotdeauna cu înfățișarea lor, ceea ce poate crea neconcordanțe.

În multe cazuri, în ce priveşte persoanele transgender, datele ce se regăsesc în actele de identitate nu corespund sau nu corespund în totalitate cu înfăţişarea persoanei. Astfel, pot exista situaţii în care prenumele şi menţiunile privind sexul să difere de modul în care persoana se prezintă lumii, ca bărbat sau femeie. De asemenea, pot exista diferenţe şi în ce priveşte fotografia din cartea de identitate, determinate de faptul că persoana trece printr-o tranziţie medicală, cu efecte progresive asupra aspectului său fizic. Aceste neconcordanţe dintre actele de identitate şi identitatea de gen a persoanei sunt un rezultat al unei proceduri de recunoaştere juridică a genului a statului român, lipsită de accesibilitate, previzibilitate şi claritate, contrară drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum reiese şi din hotărârea CEDO în cauza X şi Y c. României”, mai precizează documentul Asociaţiei Accept trimis către Biroul Electoral Central.

Îndrumarul a fost elaborat pentru a informa corect operatorii de calculator, reprezentanții Autorității Electorale Permanente, membrii birourilor electorale și alte persoane implicate în procesul electoral despre modul corect de a interacționa cu persoanele transgender.

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Asociației Accept, „persoanele trans au dreptul să voteze şi să-şi exercite dreptul la vot fără a le fi afectată demnitatea”.

Sursa citată mai spune că „potriviti studiilor, 3% din populaţia adultă a României se identifică drept persoane trans şi amintesc de (Ipsos Pride 2023)”.

Sursa: https://www.gandul.ro/actualitate/recomandari-privind-interactiunea-la-urne-cu-persoanele-transgender-la-alegerile-din-9-iunie-bec-a-transmis-o-circulara-catre-birourile-electorale-20218127