ANAF – e-Factura: de la 1 iunie 2024 încep amenzile

Cu o zi înainte de intrarea în vigoare a amenzilor pentru neraportatea facturilor, serviciul ANAF dedicat nu funcționează. Ministerul Finanțelor a decis ca amenzile pentru netransmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura să înceapă de la 1 iunie.  Agenții economici care nu țin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, vor fi sancționați de la 1 iunie 2024. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Totodată, netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatari - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără a fi respectate prevederile art. 10, alin. (1) din OUG nr. 120/2021, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. În situaţia în care sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturii se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului.  Pe perioada în care sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcțional, emitentul facturii aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiția transmiterii ulterioare, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, a facturilor electronice emise.  Perioadele de nefuncţionare a sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor. Mai multe detalii aflați din Ghidul e-Factura întocmit și actualizate de Ministerul Finanțelor. De la 1 ianuarie sistemul de transmitere a facturilor la ANAF, e-Factura, a devenit obligatoriu, pentru relațiile comerciale între firme. Se permite facturarea în paralel până la 1 iulie, când acest sistem va deveni unic pentru facturile emise între firmele din România. Nu și din extern, unde va rămâne paralel.   De la 1 iulie e-Factura rămâne singura factură B2B Până la 30 iunie 2024, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA au obligația să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice. De la 1 iulie vor fi eliminate toate tipurile de facturi inter-firme și va rămâne exclusiv e-Factura.

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/digieconomic/financiar/e-factura-de-la-1-iunie-2024-incep-amenzile-19733