Şcoala Gimnazială ”M. Kogălniceanu” aniverseaza 8 ani de implementare a programului in concept afterschool pentru invatamantul primar!

Şcoala Gimnazială ”M. Kogălniceanu” , va organiza, pe data de 29 mai 2024, vizita de monitorizare a programului afterschool, finanțat de organizațiile menționate. Avem bucuria de a vă invita la conferința de presă care se va desfăşura începând cu ora 11:30, în sala de festivități a şcolii.
Prin intermediul acestei Conferințe de Presă vor fi marcați cei 8 ani de implementare a programului in concept afterschool şi va fi analizată perspectiva de dezvoltare a programului. Programul funcționează în cadrul ciclului primar, începând cu anul 2016, fiind finanțat de organizația suedeză Heart to Heart prin intermediul Fundației pentru Dezvoltarea Economiei Sociale. În acest program sunt incluşi 32 de elevi de la clasele primare, care întâmpină dificultăți de învățare sau de adaptare la cerințele școlare, majoritatea provenind din familii numeroase, cu situație materială precară și prezentând un risc crescut de părăsire timpurie a școlii. Activități de bază in cadrul programului: servirea mesei, efectuarea temelor, activități recreative, activități de remediere școlară, activități extracurriculare. La acest eveniment vor fi prezenți atât reprezentanții organizației Heart to Heart Jörgen Ljung - (PhD) Chairman of the board (president) Mikael Joumé - Director, Eva Holmgren, Jörgen Tholander - Program Coordonator și ai Fundației pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, d-na Preda Valentina, cât și ai instituțiilor publice reprezentative, Primaria Municipiului Buzău și Inspectoratul Școlar Judetean.

I.G.