Simpozion regional cu participare internatională ,,Traditii si obiceiuri de Pasti” si Concurs regional de creatie plastică cu  participare internatională ,,Lumina Invierii prin ochi de copil!”- La  Şcoala Gimnazială Maxenu – Structura G.P.N.Maxenu

La  Şcoala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzău, vineri, 10 mai 2024 s-a desfăşurat Simpozionul  Regional cu participare  Internaţională ,,Tradiții și obiceiuri de Paști”, eveniment prilejuit de sosirea marii sărbători creştine ,,Paştele” sau Învierea Domnului.

                 Activitatea face parte din cadrul Proiectului Educaţional ,,Credinţa şi copiii”, proiect aprobat şi înscris în CAERI _2024, Nr.1760/14.02.2024, coordonat/ iniţiat de d-na prof. înv. preşc. Oţelea Mihaela.

        Proiectul se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Parohia Maxenu- Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Parohia Tuturor Sfinților – Biserica Eroilor Buzău, Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Clubul Sportiv Școlar Buzău, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău și Primăria  Comunei Țintești.

       La simpozion a fost prezentă prin intermediul platformei google meet d-na Zinculescu Alexandra, reprezentant din partea organizației/ instituției Edukiwi School SRL.

          Platforma Edukiwi School reprezentată de  Mihai Pegulescu a  oferit o sponsorizare elevilor în cadrul acestui simpozion constând în:  un abonament gratuit timp de 12 luni, un abonament gratuit timp de 6 luni, respectiv două abonamente gratuite timp de 3 luni pe platforma Edukiwi School elevilor care au obținut premiul special la creațiile literare prezentate în cadrul Simpozionului ,,Tradiții și obiceiuri de Paști”, activitate cuprinsă în cadrul Proiectului Educațional Regional ,,Credința și copiii”, aprobat și înscris CAERI_2024, Nr. 1760/ 14.02.2024.

          În cadrul acestui simpozion  au fost prezentate  65 de lucrări  pe teme de educaţie religioasă ale elevilor sau ale cadrelor didactice, trimise  din 22 de judeţe, respectiv din 42 de unităţi şcolare de învăţământ din  județ și din ţară.

               Din Republica Moldova a participat un cadru didactic cu o creație literară în versuri din cadrul unității – Grădinița - Creșă Nr. 2 ,,Tărăncuța’’, Orașul Durlesti, Municipiul Chișinău.              

           Au fost prezentate creaţii literare, în versuri, cu şi despre educaţia religioasă ale elevilor sau cadrelor didactice, proiecte educaţionale, referate, activități opționale, proiecte didactice derulate în unităţi şcolare pe tema educaţiei religioase.

          Comisia de evaluare a lucrărilor din cadrul simpozionului a fost alcătuită din membrii: Prof. Dr. Damian Antonia - Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități Extrașcolare, Prof. Dr. Trandafir Veronica - Director Palatul Copiilor Buzău,  Preot paroh Stanciu Cătălin Gheorghe - reprezentant Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Maxenu,  Prof. Stănescu Mihai - Director Școala Gimnazială Maxenu, Prof. de religie Palade Maricela - Școala Gimnazială Maxenu,  Prof.Mihai Camelia – reprezentant CSS Buzău, Prof. Epurescu Marius - Director Adj. Școala Gimnazială Maxenu,  Prof. Nicolau Gabriel Ioan - Director CSS Buzău, Prof. Constantin Malancă Veronica - Președinte CCDR  Buzău,  Prof. Stoica Elena - Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Mihai Steluța - reprezentant Palatul Copiilor Buzău, Prof. Toma Mihaela - Director Școala Gimnazială ,,Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău,  Vicepreședinte al juriului Prof. Ivan Cristina - Inspector Educație Timpurie și Președinte al juriului Prof. înv. preșc. Oțelea Mihaela – coordonator/inițiator proiect Școala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu.      

           Simpozionul a vizat schimbul de experienţă cu privire la implicarea preșcolarilor, elevilor  și cadrelor didactice în activități de educație religioasă, prin intermediul cărora dorim să promovăm cultivarea comportamentului moral religios, cunoașterea și aplicarea normelor de conduită moral creștină la copiii  de vârstă preșcolară și școlară.

           În cadrul acestui simpozion au fost oferite 4 abonamente gratuite elevilor de nivel primar și liceal  pe platforma Edukiwi School, sponsorizare oferită de organizația/ instituția Edukiwi School SRL reprezentată de Mihai Pegulescu.

        Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştin–ortodoxă, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.

            Obiceiurile păstrate în această perioadă sunt mai puţine, importante fiind valorile spirituale şi semnificaţia lor pentru creştini. Păstrând la loc de cinste aceste datini, tradiţii şi credinţe, practicându-le alături de copiii noştri, vom păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere. Folclorul si tradiţiile populare sunt strâns legate în viaţa poporului român de credinţa sa crestin-ortodoxă. Aceasta a fost cea mai roditoare sursa de inspiraţie pentru creaţia populară, dar şi cea care a înnobilat si îmbogăţit tradiţiile. Când spunem copilărie spunem inocenţă, spunem bogăţie, speranţă, proiecţie către o atitudine spirituală. 

           Prin această activitate dorim să promovăm cultivarea virtuţiilor creştine care vor contribui la dezvoltarea unui comportament moral-religios al copiilor de vârstă preșcolară și şcolară, precum şi la dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor si tradiţiilor specifice sărbătorilor pascale, clădind astfel cu încredere şi demnitate statutul de bun creştin.

            Mulţumim membrilor din comisia de evaluare dar şi cadrelor didactice participante / colaboratoare în realizarea cărţii de educaţie religioasă!

           Mulţumim de asemeni,  organizației/ instituției Edukiwi School  SRL reprezentată de Mihai Pegulescu, pentru sponsorizarea primită în cadrul acestui simpozion!

          Felicitări tuturor participanţilor, cadrelor didactice îndrumătoare şi îi aşteptăm cu drag la următoarele activităţi organizate în unitatea noastră şcolară,  mai multe informaţii   puteţi găsi pe www.lagradinita.ro, ne-a declarat  d-na prof. înv.preşc. Oţelea Mihaela , coordonatoarea/ inițiatoarea acestui proiect.

CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ CU

 PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

,,LUMINA ÎNVIERII PRIN OCHI DE COPIL!”- 9 MAI 2024

           La Şcoala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu, jud. Buzău, joi, 9 mai 2024,

s-a desfășurat Concursul Regional de creaţie plastică cu participare Internațională ,,Lumina învierii prin ochi de copil!”, ediția a VIII-a, 2024.

          Activitatea face parte din cadrul Proiectului Educational Regional cu participare Internațională ,,Credința și copiii”, aprobat și înscris în CAERI_2024, Nr. 1760/14.02.2024, pagina 5, la poziția 83,  inițiat/ coordonat de d-na prof. înv. preșcolar Oțelea Mihaela.

          Proiectul se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Parohia Maxenu- Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Parohia Tuturor Sfinților – Biserica Eroilor Buzău, Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Clubul Sportiv Școlar Buzău, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău și Primăria  Comunei Țintești.

       La concursul de creație plastică a fost prezentă prin intermediul platformei google meet d-na Zinculescu Alexandra, reprezentant din partea organizației/ instituției Edukiwi School SRL.

          Platforma Edukiwi School reprezentată de  Mihai Pegulescu a  oferit o sponsorizare elevilor în cadrul acestui concurs constând în:  un abonament gratuit timp de 12 luni, un abonament gratuit timp de 6 luni, respectiv un abonament gratuit timp de 3 luni pe platforma Edukiwi School elevilor de nivel primar din (cls. III- IV) și oferirea a două abonamente gratuite timp de 12 luni, a unui abonament gratuit timp de 6 luni, respectiv a două abonamente gratuite timp de 3 luni pe platforma Edukiwi School elevilor de gimnaziu din (cls. V- VIII), care au obținut premiul special în cadrul Concursului de creație plastică ,,Lumina învierii prin ochi de copil!”, activitate cuprinsă în cadrul Proiectului Educațional Regional ,,Credința și copiii”, aprobat și înscris CAERI_2024, Nr. 1760/ 14.02.2024.

             De asemenea, toți elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu vor beneficia de ajutor financiar din partea organizației/ instituției Edukiwi School SRL, ce constă în acces gratuit pe

platforma Edukiwi School, timp de 14 zile, începând cu data de 10 mai 2024.

        Prin acest concurs s-a urmărit cultivarea interesului  şi a curiozităţii micilor creştini, pentru cunoaşterea şi respectarea valorilor moral creştine, clădind astfel  cu încredere şi demnitate statutul de bun creştin .    

          Concursul de creaţie plastică  a reuşit să atragă şi în acest an un număr foarte mare de participanţi, care au venit din peste 49 unităţi şcolare de învăţământ  din ţară, respectiv din 18  judeţe.

          Din Republica Moldova a participat un cadru didactic cu 3 lucrări de creație plastică, realizate de preșcolari pasionaţi de activităţile artistico - plastice şi practice din cadrul unității – Grădinița - Creșă Nr. 2 ,,Tărăncuța’’, Orașul Durlesti, Municipiul Chișinău.              

            Jurizarea lucrărilor de creație plastică s-a realizat pe trei niveluri de învățământ - nivel preșcolar, nivel primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV), nivel gimnazial ( clasele  V- VIII) și pe trei secțiuni: Secțiunea  a) – Desen;   b) – Pictură - Icoane pe sticlă; Ouă decorate - utilizând diferite modele și tehnici de lucru,  c) – Colaj, a fost apreciată claritatea transpunerii mesajului, aplicarea corectă a tehnicilor folosite, creativitatea/ originalitatea lucrărilor și respectarea/ încadrarea în tema concursului.

           Juriul concursului de creație plastică a fost alcătuit din membrii: Prof. Dr. Damian Antonia - Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități Extrașcolare, Prof. Dr. Trandafir Veronica - Director Palatul Copiilor Buzău,  Preot paroh Stroe Ionel- reprezentant Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Maxenu,  Prof. Stănescu Mihai - Director Școala Gimnazială Maxenu, Prof. de religie Palade Maricela - Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Epurescu Marius - Director Adj. Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Nicolau Gabriel Ioan - Director CSS Buzău, Prof. Constantin Malancă Veronica - Președinte CCDR  Buzău,  Prof. Stoica Elena - Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Pătruț Constanța - reprezentant CSS Buzău, Prof. Mihai Steluța - reprezentant Palatul Copiilor Buzău, Prof. Toma Mihaela - Director Școala Gimnazială ,,Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău,   Vicepreședinte al juriului Prof. Ivan Cristina - Inspector Educație Timpurie și Președinte al juriului Prof. înv. preșc. Oțelea Mihaela – coordonator/ inițiator proiect Școala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu.      

         Au fost apreciate 265 lucrări  de creaţie plastică ale copiilor de nivel preșcolar, primar și gimnazial, juriul concursului acordând premiile I II, III, menţiune, premiu special şi diploma de participare pentru fiecare categorie de vârstă.

           În cadrul acestui concurs au fost oferite 8 abonamente gratuite elevilor de nivel primar și gimnazial  pe platforma Edukiwi School, sponsorizare oferită de organizația/ instituția Edukiwi School SRL reprezentată de Mihai Pegulescu.

          Toate lucrările înscrise în acest concurs prezinţă o ilustrare amplă şi completă  cu privire la cea  mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi îmbucurătoare sărbătoare creştinească de peste an  ,,Sărbătoarea Paştelui” sau ,,Învierea Domnului”.

             Şi în acest an  concursul de creaţie plastică a reuşit să antreneze un număr mare de cadre didactice, preşcolari şi elevi talentaţi, cu înclinaţii artistice. Proiectul, aflat la editia a VIII - a, prin numărul mare de participanți, a avut un impact deosebit. Premiile și diplomele primite vor fi  pe măsura  eforturilor participantilor .

           Prin această activitate dorim să promovăm valorile moral - creştine în rândul copiilor, tinerilor, ce vor duce  la formarea virtuţiilor creştine şi cultivarea comportamentului moral religios la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară, clădind astfel cu încredere şi demnitate statutul de bun creştin. 

          Astfel, dat fiind faptul că la vârsta şcolară mică copilul este mai receptiv la diversele influenţe care se exercită asupra lui, putem spune că aceasta este perioada propice ca toţi copiii să fie învăţaţi să-l iubească şi să-l respecte pe Dumnezeu. 

          Mulţumim membrilor din comisia de jurizare! Mulţumim organizației/ instituției Edukiwi School  SRL reprezentată de Mihai Pegulescu, pentru sponsorizarea primită în cadrul acestui concurs!

          ,,Felicităm și mulțumim pe această cale tuturor participanților, cadrelor didactice îndrumătoare şi îi aşteptăm cu drag la următoarele activităţi organizate în unitatea noastră şcolară!”  Mai multe informaţii   puteţi găsi pe www.lagradinita.ro, ne-a declarat  d-na prof. înv. preşc. Oţelea Mihaela, coordonatoarea /iniţiatoarea acestui proiect.

I.G.