Partidul Români pentru România salută multiplele semnificații ale zilelor de 8, 9 si 10 mai!
Last Updated on 20/05/2024 by Iulian Gavriluta

La 9 mai 1877, deputatul liberal Nicolae Fleva adresa o interpelare Ministrului de Externe Mihail Kogălniceanu, privind ostilitățile de la Dunăre, când pe fondul trecerii la Sudul Dunării a trupelor rusești, în acord cu Guvernul de la București, otomanii au bombardat localități dunărene românești. Atunci, Mihail Kogălniceanu a declarat „suntem independenți”. Proclamația  a fost aprobată pe 10 mai 1877 de Senat și prezentată Domnitorului Carol (se împlineau 11 ani de la urcarea sa pe tronul României) și sancționată, promulgată de către Domnitorul României.

         La 8 mai 1945, capitularea Germaniei la Berlin a reprezentat finalul celui de Al Doilea Război Mondial. Pentru că intrarea în vigoare a capitulării a fost ora Europei Centrale 23.01, la Moscova era deja ora 01.01. de aceea URSS și statele satelite au celebrat la 9 mai Ziua Victoriei.

         La 9 mai 1950, Ministrul de Externe Robert Schuman a prezentat celebra Declarație prin care propunea o cale de urmat, construcția europeană de către statele vest-europene care a început să prindă contur o dată cu semnarea Tratatului CECO de la Paris din 18 aprilie 1951.

          “Prin urmare, datele de 8, 9, 10 mai au o semnificație aparte pentru istoria națională și europeană! Se cuvine să nu le uităm și să le acordăm cinstirea cuvenită!

          Partidul Români pentru România salută multiplele semnificații ale zilelor sus-menționate și declară că militează pentru demnitate, patriotism, onoare, spirit național și solidaritate pe drumul construcției europene și euroatlantice”, a precizat deputatul Nicolae Roman, presedinte PRR.