Munca “la negru”, sanctionata de inspectorii ITM Buzau!
Last Updated on 09/05/2024 by Iulian Gavriluta

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECŢIEI MUNCII, republicată şi a HG nr. 488/2017 – cu modificarile şi completarile ulterioare,  a  efectuat acţiuni de control în  luna aprilie 2024  având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă  după cum urmează :

-  124 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;

-  au fost sancţionaţi 28 angajatori şi  s-au aplicat 33 sancţiuni contravenţionale (21 amenzi contravenţionale în cuantum de 222.900 lei şi  12 avertismente ).

- s-au dispus 336 măsuri cu termene concrete de realizare pentru remedierea   neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

În luna aprilie 2024 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au fost înregistrate un număr  de 41 de petiții în domeniul relațiilor de muncă. Au fost reclamate aspecte referitoare la neacordarea drepturilor bănești, nereguli privind timpul de muncă și timpul de odihnă, cazuri de muncă nedeclarată sau alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă.

De asemenea, au fost înregistrate un număr de 33 solicitări scrise de informații  din partea unor persoane fizice sau juridice în ceea ce privește aplicabilitatea legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă în contextul dinamicii modificărilor accelerate a acesteia precum și alte date comunicate în baza protocoalelor.

Munca nedeclarată

- au fost identificati 8  angajatori care nu a încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii

activităţii în forma scrisă contract  individual  de muncă, prin consimțământul părților, pentru un 10 persoane primite la muncă în domeniile creșterea animalelor, comerț și construcții.  Faptele angajatorilor definite de art.15^1 lit.a) si b) din Codul Muncii  drept muncă nedeclarată, au fost sancționate de inspectorii de muncă prin aplicarea de amenzi in cuantum de 200.000 lei;

-în luna aprilie 2024 au fost depistate 10 persoane prestând muncă nedeclarată și s-au aplicat 8

sancțiuni. Stabilirea sancțiunii s-a realizat ținând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art.21(3) din OG nr.2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002;

-s-au dispus măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de muncă, respectiv a elementelor

contractelor individuale de munca în registrul general de   evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

p.INSPECTOR ȘEF,

Chitacu Bogdan

Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă