SCRISOARE DESCHISĂ – Adresată Excelenţei sale, domnului Klaus Werner Iohannis Preşedintele României (deputat Nicolae Roman)

SCRISOARE DESCHISĂ - Adresată Excelenţei sale, domnului Klaus Werner Iohannis

 Preşedintele României, Comandantul forţelor armate

Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Excelenţa voastră,

În baza prevederilor art. 94, lit. b din Constituţia României, aveţi dreptul să acordaţi “gradele de mareşal, de general şi de amiral”.

Constituţia României, la art. 44, indice (1) prevede: “Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

În Legea nr. 80/1995, la art. 3 se precizează astfel:

(1) Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar;

(2) Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege

În baza prevederilor art. 44 al aceleiaşi legi, ofiţerii, maiştrii militari sau subofiţerii se pot afla: în activitate, în rezervă sau în retragere.

Vă rog, domnule preşedinte, să îmi precizaţi în scris dacă există o prevedere legală cu caracter “secret” care anulează dreptul militarului asupra gradului său.

Aştept răspunsul dumneavoastră scris!https://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=27234