Ce l-a intrebat deputatul Nicolae Roman (general in rezerva), pe Prim-ministrul României Marcel CIOLACU?

Camera Deputaților

ÎNTREBARE

Către :

Prim-ministrul României: domnului Marcel CIOLACU

De la : Nicolae N. ROMAN

Deputat, Circumscripția nr. 10, Buzău

Tema : Actualizarea pensiilor militare

În baza prevederilor art. 94, lit. b din Constituția României, aveți dreptul să acordați

“gradele de mareșal, de general și de amiral”.

Constituția României, la art. 44, indice (1) prevede: “Dreptul de proprietate, precum și

creanțele asupra statului sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite prin

lege.”

În Legea nr. 80/1995, la art. 3 se precizează astfel:

(1) Gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității

de cadru militar

(2) Gradul de ofițer, maistru militar și subofițer nu se poate pierde decât în cazurile și în

condițiile prevăzute de lege

În baza prevederilor art. 44 al aceleiași legi, ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii se pot

afla: în activitate, în rezervă sau în retragere.

Având în vedere nevoia stringentă de atragere a personalului necesar Ministerului

Apărării Naționale, demersul de actualizare a componentei de grad a pensiei militare ar trebui să

se constituie în motiv de actualizare a acesteia și nu în criteriu de discriminare.

Vă întreb:

1. Care este motivul real pentru care s-a produs intervenția oficialului Ministrului

Apărării Naționale în defavoarea actualizării pensiilor militare?

2. Ce înțeleg toate persoanele implicate în această decizie, dar și partidele din care fac

parte prin sintagma ''întărirea spiritul de corp''?

3. Credeți că această decizie va avea efect benefic asupra activității de recrutare a

personalului pentru Ministerul Apărării Naționale?

Aștept răspuns cu celeritate!

Deputat neafiliat în Circumscripția 10 BUZĂU

Gl. mr. prof. univ. dr.

Nicolae N. ROMAN