Concurs de cunoștințe generale-educație sanitară/norme igienico-dentare cu participare internațională,,Micul stomatolog” – 25 aprilie 2024

La Școala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu, joi, 25 aprilie 2024, s-a desfășurat Concursul de cunoștințe generale - educație sanitară / norme igienico-dentare ,,Micul stomatolog”- din cadrul Proiectului Educațional Județean cu participare Internațională ,,Medicul stomatolog - prietenul copiilor!”, aflat la ediția a II-a, coordonat/ inițiat de d-na prof. înv. preșcolar Oţelea Mihaela.
Proiectul se derulează în colaborare cu Clinica de Stomatologie ,,Denttaglio Clinic Buzău” Premium Dentistry Experience, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Clubul Sportiv Școlar Buzău, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău și Primăria Comunei Țintești, prin care s-a urmărit cultivarea interesului pentru problematica igienei dentare, precum și dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-dentare prin corectarea deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte, având un rol important în prevenirea cariilor dentare.
Dacă ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinților copilului, răspunsul este: foarte devreme! Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă.
Concursul de cunoștințe cu tematică sanitară a reuşit să atragă un număr foarte mare de participanţi, care au venit din peste 65 de unităţi şcolare de învăţământ din ţară, respectiv din 18 de judeţe.
Din Republica Moldova a participat un cadru didactic, cu 3 fișe de evaluare - educație sanitară/ norme igienico-dentare, clasa pregătitoare,,Albinuța”, din cadrul unității – Grădinița - Creșă Nr. 2 ,,Tărăncuța’’, Orașul Durlesti, Municipiul Chișinău.
Concursul de cunoștințe a cuprins câte un test grilă, elaborat pentru fiecare grupă/ clasă, de coordonatorul/ initiatorul acestui proiect, cu un grad sporit de dificultate, ținând cont de particularitățile de vârstă ale preșcolarilor și elevilor participanți.
Nivel prescolar: fiecare copil a completat individual o fișă de evaluare cu 5 întrebări pe teme de educație sanitară/norme igienico-dentare, în timp de 30 de minute;
Nivel primar: micii școlari au completat individual o fisă de evaluare cu 10 întrebări, pe teme de educație sanitară/norme igienico-dentare, în timp de 40 minute, cu un singur răspuns corect;
A fost un concurs în toată regula! Copiii au demonstrat, prin completarea fișelor de evaluare cu tematică sanitară, cunoştinţe temeinice privind cunoaşterea normelor igienico-dentare și a tehnicilor corecte de periaj, recunoașterea alimentelor de bază, precum și rolul acestora în păstrarea sănătății dinților, contribuind astfel la formarea deprinderilor de alimentație rațională și prevenirea cariilor dentare, participând cu plăcere la acest concurs de cunoștințe generale, cu tematică sanitară.
Jurizarea fișelor de evaluare din cadrul concursului de cunoștințe generale- educație sanitară s-a realizat pe două niveluri de învățământ - nivel preșcolar (grupa mică, mijlocie și mare) și nivel primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV).
Comisia de evaluare a fișelor de educatie sanitară din cadrul concursului de cunoștințe a fost alcătuită din membrii: Prof. Dr. Damian Antonia - Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități Extrașcolare, Prof. Dr. Trandafir Veronica- Director Palatul Copiilor Buzău, Medic stomatolog Monica Hazizi - reprezentant din cadrul Clinicii de Stomatologie ,,Denttaglio Clinic Buzău”, Bârzoiu Alexandra- reprezentant din cadrul Clinicii de Stomatologie ,,Denttaglio Clinic Buzău”, Marin Florentina- reprezentant din cadrul Clinicii de Stomatologie ,,Denttaglio Clinic Buzău”, Dobre Ionela- reprezentant din cadrul Clinicii de Stomatologie ,,Denttaglio Clinic Buzău”, Prof. Stănescu Mihai – Director Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Stoica Elena- Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Mihai Steluța- Palatul Copiilor Buzău, Prof. Epurescu Marius - Director Adj. Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Constantin Malancă Veronica - Președinte CCDR Buzău, Prof. Nicolau Gabriel Ioan – Director CSS Buzău, Vicepreședinte al juriului Prof. Ivan Cristina - Inspector Educație Timpurie și Președinte al juriului Prof. Oțelea Mihaela - inițiator/ coordonator proiect Școala Gimnazială Maxenu- Structura G.P.N. Maxenu.
Au fost evaluate 265 fișe de concurs – educație sanitară, ale copiilor de nivel preşcolar și primar, juriul concursului acordând premiile I, II, III, menţiune și diploma de participare pentru fiecare nivel și categorie de vârstă, copiii dovedind prin fișele realizate că şi-au însuşit normele igienico-dentare prin corectarea deprinderilor greșite și încurajarea celor corecte, cunosc alimentele pe care le pot consuma zilnic pentru a avea o dantură sănătoasă și cum pot reduce riscul apariției cariilor dentare.
Mulţumim tuturor participanţilor și cadrelor didactice îndrumătoare! Mulţumim membrilor din comisia de evaluare și jurizare!
Proiectul, aflat la editia a II- a, prin numărul mare de participanți, a avut un impact deosebit. Premiile și diplomele primite vor fi pe măsura eforturilor participanților.
,,Felicităm și mulțumim pe această cale tuturor participanților, cadrelor didactice îndrumătoare şi îi aşteptăm cu drag la următoarele activităţi organizate în unitatea noastră şcolară. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.lagradinita.ro”, ne-a declarant d-na prof. înv. preșcolar OȚELEA MIHAELA –inițiatoarea/ coordonatoarea acestui proiect.