Munca la negru si alte relatii de angajare – in atentia ITM
Last Updated on 26/04/2024 by Iulian Gavriluta

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECŢIEI MUNCII, republicată şi a HG nr. 488/2017 – cu modificarile şi completarile ulterioare,  a  efectuat acţiuni de control în  Trimestrul 1 2024  având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă  după cum urmează :

-  385 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;

- au fost sancţionaţi 46 angajatori şi s-au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale (35 amenzi contravenţionale în cuantum de 266.500 lei şi  27 avertismente);

- s-au dispus 901 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea  neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă;

- în trimestrul I  2024 au fost depistate un număr de 10  persoane prestând muncă nedeclarată la un număr de 8 angajatori şi au fost aplicate 8 amenzi în cuantum de 200.000 lei. Stabilirea sancţiunilor s-a realizat ţinând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art.21(3) din OG nr.2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002.

S-au dispus 8 măsuri obligatorii specifice fiecărei constatări : de primire la muncă a unei persoane numai după încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, de transmitere a raporturilor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, de a nu primi la muncă un salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat, de a nu primi la muncă un salariat cu depășirea timpului de muncă stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

În perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au fost înregistrate un număr  de 91 de petiții în domeniul relațiilor de muncă. Un procent de 68% dintre petenți au reclamat neacordarea drepturilor bănești, 7% au sesizat nereguli privind timpul de muncă și timpul de odihnă, 19% au semnalat cazuri de muncă nedeclarată, iar 6% au sesizat alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă.

De asemenea, au fost înregistrate un număr de 59 solicitări scrise de informații  din partea unor persoane fizice sau juridice în ceea ce privește aplicabilitatea legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă în contextul dinamicii modificărilor accelerate a acesteia.

Deficienţele frecvent  constatate :

- neîncheierea în forma scrisă a contractului  individual de muncă anterior începerii activităţii;

- transmiterea cu întârziere a suspendărilor, modificărilor sau încetărilor contractelor individuale de muncă în Revisal;

- înregistrarea de date eronate în Revisal;

- neîntocmirea actelor de încetare a raporturilor de muncă;

- nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și odihnă și evidenţa orelor de muncă prestate de salariați;

- neplata drepturilor bănești la încetarea activității lucrătorilor;

- neacordare concediu odihnă, necompensarea acestuia la încetarea raporturilor de muncă.