Modernizarea infrastructurii rutiere pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului

Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău

Finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională
Prioritate: P4.O regiune accesibilă
Obiectiv specific: RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Operațiune: Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T și creșterea siguranței traficului
Apel de proiecte PRSE/4.1/1/2023

Aplicant: Unitatea Administrativ - Teritorială (UAT) Judeţul Buzău

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea și creșterea mobilității naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere pentru populația Județului Buzău.
Obiectiv specific 1:
Modernizarea unui tronson de 30 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T în zona Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău.
Obiectiv specific 2:
Creșterea gradului de imunizare la schimbările climatice a tronsonului de drum județean DJ 203K km 75+000 – 105+000.

Indicatori proiect:
RCO46_Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – din afara TEN-T: 30,00 km.
RCR55 - RCR55_Număr anual de utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite, reabilitate sau modernizate (pasager-km/an): 29.542.005 pasager-km/an

Poduri construite/modernizate/reabilitate: 11

Suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate: 11.040 mp
Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației: 3
Stații pentru transport public pe traseul DJ construite /modernizate /reabilitate: 33
Proiectul își propune modernizarea unui tronson de 30km din drumul județean DJ203K cuprins între localitățile Podu Muncii din Comuna Vintilă Vodă și Plaiul Nucului din Comuna Lopătari.
Tronsonul face parte din drumul de interes regional DJ 203K cu origine la limita cu județul Brăila, care traversează un număr de 12 unități administrativ-teritoriale de pe cuprinsul județului Buzău și ajunge până la Nehoiașu – sat aparținător orașului Nehoiu, unde se intersectează cu DN10.
Este unul dintre principalele drumuri care strabat județul Buzău, asigurând comunicarea pe cale rutieră din sud-estul pâna în nord-vestul judetului. Intersectându-se cu drumul european E85 (DN2) în dreptul localității Gura Câlnau (comuna Vadu Pasii) și cu autostrada A7 pe raza comunei Vadu Pasii, drumul de interes regional DJ 203K are conectivitate primară la rețeaua TEN-T (Coridorul deTransport Pan-European nr. IX Helsinki – Bucuresti - Alexandroupolis) care asigură comunicarea între provinciile istorice ale tarii: Muntenia, Moldova si Transilvania.
Contribuie astfel la reducerea distantei si a costurilor de transport între aceste regiuni, asigurând la un nivel superior mobilitatea populatiei si a traficului aferent transportului de marfuri, ceea ce duce nemijlocit la dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice. Acest tronson de drum de interes regional parcurge teritoriul a trei comune din judetul Buzau reprezentând singura legatura cu municipiul reședință de județ și cu coridorul TEN-T a comunităților din cele 3 comune (Vintila Voda, Mânzalesti, Lopatari) și a altor doua comune invecinate (Bisoca si Sarulesti).
Pe tronsonul Vintilă – Vodă – Plaiul Nucului, una dintre cele mai frumoase zone din Carpații de Curbură, se află o serie de atracții turistice de interes, cum ar fi Focul Viu de la Terca (Lopătari), Lacul și Tabăra de sculptură Meledic, Muntele de sare de la Lopătari, Lacul Mocearu, Grunjul de la Mânzălești (monument al naturii), peştera 6S de la Mânzăleşti, Muzeul Timpul Omului din Mânzălești, schituri și mănăstiri. Drumul asigură accesul și spre siturile Natura 2000, Penteleu, Siriu și Bisoca.
Durata de execuție a lucrărilor: 36 de luni.
Proiectarea lucrărilor a fost finalizată, fiind obținute avizele necesare, inclusiv Autorizația de Construire.
În 2023 a început licitația pentru atribuirea contractului de execuție lucrări.
Principalele lucrari care se vor executa:

 • Lucrari de modernizare a structurii rutiere existente; - Lucrari de consolidare ampriza drum;
 • Lucrari de crestere a sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;
 • Lucrari de realizare trotuare in interiorul localitatilor;
 • Lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;
 • Lucrari reabilitare poduri si constructia de poduri noi;
 • Lucrari de calibrare albie in zona podurilor;
 • Lucrari de protectie maluri in zona drumului;
 • Amenajarea acceselor carosabile si pietonale la proprietatile private; - Lucrari de cresterea sigurantei rutiere (parapete de siguranta, marcaje si indicatoare);
 • Lucrari de realizare a statiilor BUS;
 • Lucrari de amenajare spatii verzi;
 • Lucrari de deviere/ relocare retea de alimentare cu apa;
 • Lucrari de deviere/ relocare retele electrice.

Prin impementarea proiectului va fi îmbunătățit accesul populației din zonă la rețeaua TEN-T, prin creșterea capacității portante a traseului, creșterea vitezei medii de deplasare în lungul acestuia, reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere, urmărind, în același timp, protejarea mediului înconjurător și adaptarea infrastructurii la schimbările climatice.

Beneficiari direcți:
11.616 locuitori ai comunelor Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești, deservite de tronsonul de drumul de interes regional modernizat, datorita economiei de timp si scaderii consumului de combustibil, îmbunatatirii conditiilor de trafic și scăderii cheltuielilor de întreținere a autovehiculelor, reducerii numarului de accidente si a gradului de poluare a mediului;
Judetul Buzau ca proprietar al infrastructurii modernizate si beneficiar al finantarii nerambursabile;.
Comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești
ca beneficiare ale unei conectări directe îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la reteaua TEN –T, iar beneficiile economice și sociale ale implementării proiectului induse ca urmare a creșterii accesibilității zonei se vor răsfrânge direct asupra acestora;
membrii echipei de implementarea proiectului, care își vor îmbogăți experiența în managementul proiectelor cu finanțare din fonduri structurale.
Beneficiari indirecţi:
persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță sporite în trafic, vor face economii de timp și combustibil;
muncitorii sezonieri, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită ca urmare a modernizării drumului județean;
întreaga populație a județului Buzău, deoarece, în urma implementării proiectului, va crește interesul populatiei județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea.

Durata de implementare a proiectului: 54 de luni.

Valoarea totală a proiectului: 601.310.496,21 cu TVA inclus (121.139.146,66 euro), din care valoarea totală eligibilă este de 397.103.999,99 lei (80 mil euro).