Regula obligatorie în orice bloc din România. Asociația nu are dreptul să refuze asta …

Ce este asociația de proprietari și ce scop are?

Reguli la bloc 2024. Legal vorbind, asociația de proprietari este o organizație non-profit care are ca scop reprezentarea intereselor proprietarilor dintr-un condominiu (bloc, imobil), menținerea clădirii în condiții bune, gestionarea spațiilor comune și a contribuției fiecărui proprietar pentru cheltuielile generale.

Dacă locatarii întâmpină dificultăți cu asociația de proprietari și consideră că aceasta nu le reprezintă corect interesele în calitate de proprietar, iar președintele asociației refuză să le furnizeze documentele solicitate prin cererea scrisă, proprietarii au dreptul să depună o reclamație la Primăria de care aparțin.

Cine controlează asociațiile de proprietari?

Reguli la bloc 2024. Cenzorul sau comisia de cenzori au responsabilitatea de a verifica dacă organele de conducere ale unei asociații de proprietari respectă corect legislația specifică asociațiilor de proprietari. De asemenea, cenzorul poate examina aspecte legate de buget, venituri și cheltuieli.

Până în 2022, oricine putea deveni cenzor cu condiția să fi absolvit cel puțin liceul. Cu toate acestea, începând cu anul respectiv, conform Legii 196/2018, este impusă necesitatea de a deține studii în domeniile economic sau juridic pentru persoanele fizice care doresc să ocupe funcția de cenzor într-o asociație de proprietari.

În cazul cenzorilor persoane juridice, domeniul de activitate al acestora trebuie să fie contabilitate, audit financiar sau consultanță fiscală. Prin urmare, cenzorul trebuie să fie specializat într-un anumit domeniu, conform lovedeco.

Reguli la bloc 2024. Proprietarii au dreptul să participe la adunările generale online, dacă acest lucru este decis de adunarea generală. Suma plătită lunar de către proprietari pentru întreținere și administrare este stabilită în funcție de suprafața apartamentului, numărul persoanelor care locuiesc în apartament și alte criterii stabilite de asociația de proprietari.

Proprietarii au dreptul să solicite în scris și să primească informații cu privire la orice aspect care privește condominiul.

De asemenea, proprietarii au dreptul să semnaleze neregulile constatate în activitatea asociației către consiliul de administrație sau către autoritățile competente. Legea Asociației de Proprietari din 2024 reprezintă un instrument important care contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre proprietari și asociațiile de proprietari.

Asociațiile de proprietari din România, supuse reglementărilor GDPR

Într-o eră marcată de digitalizare și o crescută preocupare pentru protejarea confidențialității datelor personale, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) a devenit un element central în gestionarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Având în vedere aceste modificări legislative, asociațiile de proprietari din România sunt direct afectate de aceste reglementări. Ele sunt supuse unor obligații și responsabilități specifice pentru a se conforma prevederilor GDPR.

Un aspect esențial al aplicării GDPR este gestionarea datelor personale ale locatarilor și proprietarilor de apartamente.

Prin urmare, indiferent dacă este vorba despre informații referitoare la plata cheltuielilor comune, proprietatea apartamentului sau alte detalii personale, asociațiile de proprietari trebuie să respecte cu strictețe cerințele GDPR în ceea ce privește colectarea, stocarea și utilizarea acestor date.

SURSA: https://www.capital.ro/reguli-la-bloc-asociatii-proprietari-gdpr.html