ITM cu ochii pe brutari si societatile de panificatie!

În perioada 09 – 12.04.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au fost implicați în acțiuni de verificare la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul „fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase”- cod CAEN 1071, 1072, 1073.
Acțiunea, de tip Campanie națională, a urmărit în principal creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă precum și în domeniul securității și sănătății în muncă, cu accent pe condițiile de muncă ale lucrătorilor.
Obiectivele Campaniei Naţionale :
Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul „fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase” - cod CAEN 1071, 1072, 1073;
Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Rezultatele acţiunilor de control efectuate în perioada 09-12 aprilie 2024

 • au fost controlați 14 agenţi economici din judeţul Buzău;
 • a fost identificat un angajator care a primit la muncă 1 persoană pentru care nu a transmis în registrul general de evidență a salariaților Revisal elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  -au fost sancționați 3 angajatori pentru nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, iar un angajator a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
  -s-au aplicat 15 sancțiuni contravenţionale (8 amenzi în valoare de 31.900 lei și 7 avertismente) și au fost dispuse un număr de 47 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.
  Neconformităţi constatate :
 • nerespectare prevederi legale în ceea ce privește conținutul dosarelor de personal ;
 • netransmiterea în registrul general de evidență a salariaților a elementelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • nerespectare prevederi legale referitoare la garantarea în plată a salariului minim brut pe țară în domeniul industriei alimentare;
 • nerespectare prevederi legale referitoare la timpul de muncă și odihnă și evidența timpului de muncă;
 • lipsă instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • lipsă acordare echipament individual de protecție;
 • echipament de muncă neconform;
 • semnalizare de securitate și sănătate la locurile de muncă incompletă/deteriorată.
  "În continuare, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău vor monitoriza modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în timpul campaniei de către angajatorii controlați precum și modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă", a precizat Bogdan Chitacu, Inspector Șef Adj. Relatii de Muncă, ITM Buzau.

I.G.