Normele Euro 7 pentru mașini au fost stabilite…

Regulamentul Euro 7, care stabileşte norme privind valorile-limită de emisii pentru vehiculele rutiere, durabilitatea bateriilor, calitatea bateriilor și durata de viață per total a mașinii, a fost adoprat azi de Consiliul European. Aceasta este ultima etapă a procesului decizional, informează un comunicat de presă al preşedinţiei belgiene. Textul adoptat vineri include autoturismele, camionetele şi vehiculele grele într-un singur act juridic şi vizează reducerea în continuare a emisiilor de poluanţi atmosferici generate de gazele de eşapament şi de frâne. Noul regulament stabileşte, de asemenea, cerinţe mai stricte privind durata de viaţă. Regulamentul Euro 7 stabileşte norme pentru emisiile de gaze de eşapament ale vehiculelor rutiere, dar şi pentru alte tipuri de emisii, cum ar fi emisiile aferente abraziunii pneurilor şi emisiile de particule la frânare. Acesta introduce, de asemenea, cerinţe în ceea ce priveşte durabilitatea bateriilor. Pentru autoturisme şi camionete, regulamentul menţine valorile-limită actuale ale emisiilor de gaze de eşapament Euro 6, dar introduce cerinţe mai stricte pentru particulele solide. Pentru autobuzele şi camioanele grele, regulamentul impune valori-limită mai stricte pentru diverşi poluanţi, inclusiv pentru unii care nu au fost reglementaţi până în prezent, cum ar fi protoxidul de azot (N2O). În plus, Euro 7 introduce valori-limită mai stricte pentru emisiile de particule produse la frânare, cu valori-limită specifice pentru vehiculele electrice. Noile norme includ, de asemenea, cerinţe mai stricte privind durata de viaţă pentru toate vehiculele, atât în ceea ce priveşte kilometrajul, cât şi durata de viaţă. UE a stabilit ca obiectiv de reducerea de 100% a poluării atât pentru autoturisme, cât și pentru camionete începând cu 2035. Deși industria se pregătește pentru această schimbare, care presupune faptul că autoturismele și camionetele noi cu motoare cu ardere internă vor fi interzise pe piața internă începând cu 2035, aceste vehicule vor fi încă disponibile. Alte vehicule cu motoare cu ardere internă (camioane, autobuze și alte vehicule grele) vor continua să fie fabricate și după această dată. Normele Euro 7 vor fi necesare pentru a acoperi emisiile autoturismelor și camionetelor până la acea dată, în timp ce alte norme cuprinse în regulament (privind frânele, pneurile și durata de viață a bateriilor, de exemplu) vor continua să se aplice autoturismelor și camionetelor noi și după 2035. În urma aprobării astăzi de către Consiliu a poziţiei Parlamentului European, actul legislativ este adoptat. După semnarea de către preşedinta Parlamentului European şi preşedintele Consiliului, regulamentul se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/digieconomic/consumer/s-au-stabilit-normele-euro-7-pentru-masini-noxele-bateriile-kilometrajul-cauciucurile-si-durata-de-viata-sunt-luate-in-calcul-15875