Amprente digitale în cartea de identitate. CJUE a decis legalitatea acestei practici din Germania

Încă din anul 2021, amprentele digitale sunt integrate în cipul cărților de identitate din Germania. În România, măsura va fi implementată prin introducerea buletinului electronic până în august 2031. Acesta va conține amprentă facială şi două amprente digitale.
Această măsură a generat numeroase critici în Germania. Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o decizie: prezența amprentelor digitale pe cărțile de identitate este legală, însă regulamentul trebuie ajustat.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg a concluzionat că viața privată și datele personale sunt încă bine protejate. Ei au argumentat că o fotografie este mai puțin fiabilă în ceea ce privește prevenirea falsificărilor decât amprentele digitale. Mai mult, judecătorii au subliniat că amprentele din cărțile de identitate au fost utile în lupta împotriva criminalității și terorismului, având un impact pozitiv în combaterea acestor amenințări.
Totul a început cu un caz specific. Este vorba de cel al unui bărbat a contestat într-un tribunal din Wiesbaden refuzul de a i se elibera o nouă carte de identitate fără amprente. Tribunalul a trimis cazul către CJUE pentru clarificări cu privire la legalitatea stocării a două amprente.
Se cerea lămurirea unei probleme precise. Încalcă această practică dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal? Judecătorii au respins acum această ipoteză.
CJUE a cerut noi reglementări în această direcție
Cu toate că drepturile fundamentale referitoare la viața privată și protecția datelor personale sunt limitate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a concluzionat că introducerea amprentelor digitale în cărțile de identitate face mai dificilă falsificarea documentelor și furtul de identitate. De asemenea, acest lucru facilitează cetățenilor UE exercitarea mai ușoară a dreptului lor la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene.
De peste doi ani, în Germania, toți cetățenii sunt obligați să furnizeze amprentele digitale atunci când solicită un nou act de identitate. Practica este în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Federal de Interne, amprentele sunt înregistrate exclusiv pe documentul de identitate în sine, fără a fi stocate într-o bază de date centralizată.
Cu toate acestea, instanțele au constatat că baza legală a regulamentului este incorectă, ceea ce a dus la o aplicare eronată a procedurii legislative corecte. Conform deciziei, este necesar un consens între statele membre ale Uniunii Europene. Drept urmare, instanța a declarat regulamentul invalid.
Totuși, având în vedere posibilul impact negativ semnificativ asupra unui număr mare de cetățeni ai Uniunii și a siguranței acestora, conform deciziei instanței, regulamentul va rămâne în vigoare până la adoptarea unui nou regulament. Judecătorii au stabilit o dată limită pentru asta: 31 decembrie 2026.

SURSE: Capital, Avocat.net