Bilant la Garda de Mediu Buzau!

Activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzău în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024

În primele 3 (trei) luni ale anului 2024, cei 11 comisari din cadrul GNM – CJ BUZĂU au efectuat un număr total de 231 de inspecții, din care 147 au fost inspecții planificate și 84 neplanificate.

În ceea ce privește inspecțiile neplanificate, comisarii din cadrul GNM – CJ BUZĂU au efectuat:

- 12 controale privind respectarea condițiilor din actele de reglementare;

- 6  controale în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu;

- 32 controale ca urmare a unor sesizări/petiții;

- 27 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu;

- 7 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare.

Principalele neconformități constatate, în urma controalelor menționate au fost:

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, deținute sau generate în urma desfășurării activității;

- neluarea măsurilor necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă;

- nerealizarea măsurilor impuse la controalele anterioare.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 76 amenzi contravenționale în valoare de 911.200 de lei.

 Cu stimă,

 Comisar șef,

 Ing. jr. Carmen-Adriana Ichim