PRIMARIA EXECUTATA SILIT! IMPRUMUTURI NOI – SEDINTA CLM!

Ce stiu sa faca Toma si ai lui mai bine (in afara de furat si mintit)? Sa se imprumute, pe spatele buzoienilor si sa ia comisioane! Iata motivul principal al Sedintei CLM Extraordinare de astazi 04.04.2024! Pe Ordinea de zi in afara de imprumuturi se afla si un Proiect de Hotarare privind acordarea de Servicii Juridice pentru a reprezenta in instanta Primaria Buzau intr-un proces cu o firma (CONCAS) care cere despagubiri in urma unor lucrari publice achitate partial.  Vezi link - https://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000088080&id_inst=114 .

De asemenea Primaria este somata prin executori judecatoresti sa plateasca despagubiri politistilor locali disponibilizati ilegal de Toma si ai lui .  Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.- Proiect de hotarare nr. 95 din 29.03.2024 privind aprobarea

modificarii 6 a Hotararii Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 42 din

25.03.2021 privind contractarea unei finantari rambursabile prin credit

bancar pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public local:

2.- Proiect de hotarare nr. 96 din 01.04.2024 privind reorganizarea 4

a Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Local al municipiului Buzau;

3.- Proiect de hotarare nr. 97 din 01.04.2024 pentru aprobarea

achizitiei publice de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in

litigiul care face obiectul dosarului nr. 1964/114/2023 inregistrat la

Tribunalul Buzau;

4.- Proiect de hotarare nr. 98 din 02.04.2024 privind participarea

Municipiului Buzau la Programul vizand sistemele de alimentare cu apa,

canalizare si epurare a apelor uzate, program finantat din ,Fondul pentru

mediu’ si aprobarea devizului general aferent obiectivului de investitii

»Retea de apa pe Soseaua Constante’.

Art. 2.- Proiectele de hotarare prevazute la art. 1 vor fi puse la

dispozitia consilierilor locali in format electronic.

Materialele prevazute la art. 1 pot fi studiate, in format letric, de catre

consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzau.

Art. 3.- Proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost initiate de

primarul municipiului Buzau.

Art. 4.- in preambulul proiectelor de hotarare prevazute la art. 1 au

fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre

avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotarare se regasesc pe pagina de internet a

primariei, www.primariabuzau.ro

DOSAR: 1964/114/2023

“Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 701.993,35 lei, penalităţi de întârziere, calculate conform clauzelor contractuale. Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 14.194,93 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat (3.570 lei) şi taxă de timbru (10.624,93 de lei) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei azi, 20.02.2024.

Document: Hotarâre  112/2024  20.02.2024”.

https://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000088080&id_inst=114

I.G.