Candidatul Aliantei Dreapta Unita pentru primaria Gura Teghii este Stefan Constantin Petriceanu

Constantin Petriceanu profesor la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, și-a consacrat cariera academică educației și formării noii generații de ingineri, contribuind relevant la progresul tehnic al societății. Ca președinte al Obștii de Moșneni Sibiceni, domnul Petriceanu a fost un veritabil gardian al tradițiilor, dedicându-se conservării și gestionării patrimoniului ancestral cu un angajament profund pentru sustenabilitate și dezvoltare durabilă.

Președinte și membru fondator al Asociației Social Culturale Tainița Baștinei din Gura Teghii, Stefan a inițiat și promovat proiecte de valoare pentru conservarea patrimoniului cultural și a răspuns prompt provocărilor comunității. Candidatura sa la funcția de primar al Comunei Gura Teghii subliniază viziunea sa pentru un viitor în care tradiția și inovația conviețuiesc în armonie, reflectând un angajament neclintit pentru binele și prosperitatea comunității impreuna cu o echipa de  specialiști în educație, inginerie, agricultură, medicină, experți în conservarea mediului și activiști sociali - reflectă angajamentul nostru față de abordarea multidimensională a problemelor comunității:

REORGANIZAREA si îmbunatatirea activitatii Serviciului Public de Utilitati Publice. Evaluarea pierderilor din reeaua de apa i demararea lucrarilor de reducere a acestora. Implementarea unui sistem de facturare si colectare eficient, instalarea de apometre în fiecare gospodarie, posibilitatea de plata în locuri si ore stabilite în fiecare comunitate de case, dar si online, pentru a îmbunatati rata de încasare a facturilor;

POTABILIZAREA apei.

Realizarea de studii si investitii în sisteme moderne de filtrare si purificare a apei pentru a asigura calitatea acesteia la standardele de sanatate publica. Identificarea de noi surse de apa de calitate subterane sau supraterane;

GESTIONAREA gunoiului menajer.

Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, care sa includa colectarea selectiva, reciclarea si compostarea;

GESTIONAREA proprietatii publice a comunei.

Actualizarea inventarierii terenurilor proprietate publica ale comunei, cadastrarea si intabularea dreptului de proprietate. Gestionarea eficienta a

utilajelor, instalatiilor si masinilor aflate în proprietatea primariei;

ACTIVITATI culturale si educationale.

Reluarea si diversificarea activitatilor bibliotecii comunale, inclusiv cursuri de digitalizare pentru elevi, tineri, adulti si seniori. Reactivarea centrului de informare turistica pentru a promova potenialul turistic al comunei. Vom sprijini activitatile spirituale traditionale, veghind la zestrea comunitatii;

USR Buzău