MAPN – RECRUTARE PENTRU PROFESIA MILITARĂ!

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul
Centrului militar județean Buzău, activități de recrutare a tinerilor - băieţi şi fete, absolvenţi ai
învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori
absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de
învăţământ.
Pentru anul de învăţământ 2024/2025, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea
tinerilor (băieţi şi fete) din judeţul Buzău cu o ofertă educaţională generoasă:

 • 816 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 colegii naţionale militare:
 1. Colegiul naţional militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova – 168 locuri;
 2. Colegiul naţional militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, judeţul Alba- 168 locuri;
 3. Colegiul naţional militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava168 locuri;
 4. Colegiul naţional militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj- 168 locuri;
 5. Colegiul naţional militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanța, judeţul Constanța- 144
  locuri.
  Sunt acceptați candidaţii care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada
  promovării evaluării/testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an.
  Termenul limită de înscriere a candidaților este 5 aprilie 2024.
 • 1020 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor, alcătuit
  din:
 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu - 347 locuri;
 2. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă", Braşov - 167 locuri;
 3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa - 53 locuri;
 4. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Bucureşti - 271 locuri;
 5. Institutul Medico – Militar „Carol Davila”, Bucureşti - 67 locuri;
  2 din 2
 6. Institutul Medico – Militar „George Emil Palade”, Târgu Mureş - 45 locuri;
 7. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti - 54 locuri;
 8. Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti - 16 locuri;
  Sunt acceptați candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau care sunt înmatriculați în clasa a
  XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul
  acestui an.
  Termenul limită de înscriere a candidaților este 31.05.2024.
  Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii
  vor parcurge următoarele etape:
 • prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul
  Centrului militar județean Buzău, situat în bulevardul Unirii numărul 140, sau înscrierea online, la
  adresa de internet www.recrutaremapn.ro;
 • susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi evaluarea aptitudinilor fizice), la
  Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Breaza, județul Prahova;
 • efectuarea unui examen medical la Centrul militar de sănătate Buzău;
 • definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul
  Centrului militar județean Buzău;
 • participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.
  Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a
  sistemului naţional de învăţământ.
  Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare,
  echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte
  facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare
  din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul
  Ministerului Apărării Naţionale.
  ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii
  drumului în viaţă, respectiv: educaţie, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea
  studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit
  sigur şi atractiv.
  Potenţialii candidaţi pot obţine detalii complete cu privire la criteriile de recrutare,
  întocmirea dosarului de candidat, probele de selecţie şi admitere, instituţiile militare şi viaţa în
  mediul militar la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Buzău,
  situat în Buzău, bulevardul Unirii nr. 140, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00 – 16.00,
  marţi între orele 10.00 – 18.00, telefonic la numărul de telefon 0238.720.620 sau pe adresa de
  internet www.recrutaremapn.ro.