Inspectorii de la ITM Buzau in control la societatile ce au ca obiectiv „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare”

În săptămâna 18–22.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au fost implicați în acțiuni de verificare, la angajatorii care desfășoară activități în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”–cod CAEN 23 și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare”- cod CAEN 4673.
Acțiunea, de tip Campanie națională, a urmărit în principal creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă, precum și în domeniul securității și sănătății în muncă, cu accent pe condițiile de muncă ale lucrătorilor.
Obiectivele Campaniei Naţionale :
Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare”- cod CAEN 4673”;
Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Rezultatele acţiunilor de control efectuate în perioada 18-22 martie 2024

 • au fost controlați 17 agenţi economici din judeţul Buzău;
 • s-au aplicat 14 sancțiuni contravenţionale (2 amenzi în valoare de 11.500 lei și 12 avertismente) și au fost dispuse un număr de 36 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Neconformităţi constatate :

 • organizare necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție;
 • instruire în domeniul securității și sănătății în muncă insuficientă;
 • semnalizare de securitate și sănătate la locul de muncă deteriorată și/sau lipsă;
 • buletin de verificare/reglare supapă de siguranță expirat;
 • motostivuitor fără autorizarea funcționării din partea ISCIR;
 • nepurtare EIP de către salariați;
 • nesemnalizare căi de acces și de circulație;
 • nerespectare prevederi legale în ceea ce privește conținutul dosarelor de personal ;
 • nerespectare prevederi legale referitoare la timpul de muncă și odihnă și evidența timpului de muncă;
 • nerespectare prevederi legale referitoare la înregistrarea în Revisal a modificărilor, suspendărilor și încetărilor contractelor individuale de muncă.
  În continuare, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău vor monitoriza modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în timpul campaniei de către angajatorii controlați precum și modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă.

p.Inspector Șef,
Bogdan Chitacu
Inspector Șef Adj. Relații de Muncă