ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAXENU ȘI I.S.U BUZAU – COLABORATORIÎN REALIZAREA SIMPOZIONULUI REGIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ,,UN COPIL INFORMAT, O VIAȚĂ SALVATĂ!”

La Şcoala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzău, luni, 25 martie 2024 s-a desfăşurat Simpozionul ,,UN COPIL INFORMAT, O VIAȚĂ SALVATĂ!”, activitatea nr.3 din cadrul Proiectului Educaţional Regional cu participare Internațională ,, MICUL POMPIER ”, aflat la ediţia a IX-a, coordonat/iniţiat de d-na prof. înv. preşc. Oţelea Mihaela.
Proiectul se derulează în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Asociația de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța”, Clubul Sportiv Școlar Buzău, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău și Primăria Comunei Țintești, prin care s-a urmărit promovarea educaţiei pentru prevenţie civică în rândul copiilor, tinerilor prin care să abordeze posibile modalităţi de formare a unui comportament responsabil de tip preventiv pentru diferite situaţii de risc(natural sau provocate de om), cunoaşterea unor mijloace de prevenire şi intervenţie pentru stingerea incendiilor, precum şi formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi .
În cadrul acestui simpozion au fost prezentate creaţii literare personale, în versuri, cu şi despre educaţia preventivă, ale elevilor sau ale cadrelor didactice, referate, proiecte didactice şi proiecte educaţionale pe teme de educaţie preventivă, ecologică și de protecție a mediului trimise de 5 elevi și 52 de cadre didactice participante la această activitate, din 40 unităţi şcolare de învăţământ din ţară, respectiv din 18 judeţe. Materialele trimise de cadrele didactice pe teme de educație preventivă, vor fi publicate într-o carte cu ISBN.
La cele trei activităţi derulate în cadrul acestui proiect educaţional au participat aproximativ 775 de elevi și 318 cadre didactice din unităţi şcolare din judeţ şi din ţară, respectiv din 28 de județe, observându-se astfel interesul sporit al preşcolarilor şi elevilor privind activităţile de educaţie preventivă, cunoaşterea unor mijloace de prevenire şi intervenţie pentru stingerea incendiilor, precum şi formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi.
Din Republica Moldova a participat la concursul de cunostințe generale – educație preventivă un cadru didactic cu fișe de evaluare - educație preventivă, realizate de 6 elevi de clasa pregătitoare, din cadrul unității - Grădinița - Creșă Nr.2, Țărăncuța”, orașul Durlești, Municipiul Chișinău. Din Instituția Publică Gimnaziul Pruteni, Raionul Fălești, Republica Moldova au participat 3 cadre didactice, cu fișe de evaluare - tematică preventivă, completate de elevi din clasa a III-a și a IV-a, prin care au demonstrat cunoștințe temeinice privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conştientizarea pericolelor ce pot apărea în jocul cu focul. De asemeni și la simpozion au fost prezentate creații literare personale, în versuri, cu şi despre educaţia preventivă, trimise de un cadru didactic, din cadrul unității – Grădinița - Creșă Nr. 2 ,,Tărăncuța’’, Orașul Durlesti, Municipiul Chișinău.
Comisia de evaluare a lucrărilor din cadrul simpozionului a fost alcătuită din membrii: Prof. Dr. Damian Antonia - Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități Extrașcolare, Prof. Ivan Cristina - Inspector pentru Educație Timpurie, Prof. Dr. Trandafir Veronica- Director Palatul Copiilor Buzău, Prof. Stănescu Mihai – Director Școala Gimnazială Maxenu, Prof. Nicolau Gabriel Ioan – Director CSS Buzău, Prof. Borcilă Ciprian – Director Adj. CSS Buzău, Prof. Stoica Elena- Școala Gimnazială Maxenu, Președinte O.N.G. Roșioru Iuliana Georgiana – din cadrul Asociației de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța”, Prof. Constantin Malancă Veronica - Președinte CCDR Buzău, Prof. Mihai Camelia- CSS Buzău, Prof. Pătruț Constanța- CSS Buzău,Vicepreședinte al juriului, Inspector Vasiliu O. George - reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău și Președinte al juriului, Prof. Oțelea Mihaela - inițiator/ coordonator proiect Școala Gimnazială Maxenu- Structura G.P.N. Maxenu.
Copilul, cetățeanul ucenic, trebuie ajutat de adult și modelat cu răbdare și responsabilitate civică. Preocuparea pentru viața, sănătatea și siguranța copiilor, educarea sentimentului de respect față de cei care își pun viețile în pericol pentru salvarea altor vieți este o datorie de onoare a dascălului, a familiei, a comunității. Odată educați și informați de la vârste fragede, există garanția că vor avea un comportament preventiv la maturitate. Pericolele generate s-au datorat inocenței copiilor ori indiferenței părinților față de riscurile focului.
Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de a se impune atenţiei colective prin risc, cât şi din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la evenimente, unele dintre ele cu urmări grave şi foarte grave. Oricare ar fi cauza stabilită de organele competente(I.S.U), în caz de incendiu, în care sunt implicaţi copiii, există un vinovat comun, lipsa educaţiei civice făcută la timp.
Ţinând cont de aceste consecinţe, dorim să prevenim astfel de evenimente prin apariția unei cărţi de educaţie preventivă ,,Un copil informat, o viață salvată!”, promovând astfel educaţia pentru prevenție civică în spiritul cunoaşterii şi aplicării de către preşcolari şi elevi a mijloacelor de prevenire şi intervenţie în stingerea incendiilor, precum şi formarea unor valori şi atitudini concentrate pentru viaţa personală şi a celorlalţi.
Mulţumim membrilor din comisia de evaluare, dar și cadrelor didactice participante/ colaboratoare în realizarea cărții de educație preventivă!
Mulțumim, de asemenea, tuturor partenerilor implicați în derularea acestui proiect (Inspectoratul Scolar Județean Buzău – reprezentanți d-na Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități Extrașcolare Prof. Dr. Damian Antonia, d-na Inspector pentru Educație Timpurie Prof. Ivan Cristina, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău - reprezentant- d-nul Inspector Vasiliu O. George, Palatul Copiilor Buzău- reprezentant - d-na Director Prof. Dr. Trandafir Veronica, Casa Corpului Didactic Buzău - reprezentant d-nul Director Prof. Torcărescu Ștefan, Clubul Sportiv Școlar Buzău- reprezentant d-nul Director Prof. Nicolau Gabriel Ioan, Asociația de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța”- reprezentant Președinte ONG - Prof. Roșioru Iuliana Georgiana, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău- reprezentant Președinte CCDR - Prof. Constantin Malancă Veronica, Școala Gimnazială Maxenu- reprezentant d-nul Director Prof. Stănescu Mihai, Primăria Comunei Țintești - reprezentant d-nul primar Stoica Aurel.
Mulţumim tuturor partenerilor implicaţi în derularea activităţilor acestui proiect, dar şi elevilor, cadrelor didactice participante/ colaboratoare în realizarea cărţii de educaţie preventivă!
Viitorul începe de astăzi, iar noi încercăm să învăţăm, să educăm şi să promovăm o bună conduită preventivă, începând cu cei care vor fi stâlpul acestei societăţi.
Împreună cu www.lagradinita.ro, facem remarcată dorinţa noastră de cunoaştere. Aici sunt afişate constant toate concursurile şi simpozioanele pe care le organizăm atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, a precizat Prof. înv. preşc. Oţelea Mihaela - Coordonator/Iniţiator proiect.