Noul Cod silvic: Proprietarii de păduri, obligați să le păzească și să le regenereze, altfel statul îi execută silit. E VALABIL SI PENTRU BUZAUL LUI TOMA FALIMENT?
Last Updated on 22/03/2024 by Iulian Gavriluta

 Legea Codului silvic, aflată în stadiu de proiect pe agenda ședinței de guvern de azi, stabilește o serie de obligații pentru proprietarii de păduri, dar și măsuri în cazul în care nu respectă prevederile actului normativ. Ei sunt obligați să încheie contracte de pază și de servicii silvice și să efectueze împăduriri și regenerări. Dacă nu fac asta, lucrările sunt efectuate de stat, iar costurile se recuperează de la proprietari, inclusiv prin executare silită. Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Codul silvic. Sunt considerate păduri terenurile din Fondul Forestier Național (FFN) cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, acoperite cu arbori care ating o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație. Sunt asimilate pădurilor terenurile încadrate până în prezent în FFN ca păduri ori ca perdele forestiere de protecție, precum și jnepenișurile, chiar dacă nu îndeplinesc criteriul de suprafață definit anterior. Actul normativ prevede în mod expres că este interzisă includerea în intravilan a pădurilor și introduce un nou termen, de folosință agrosilvică, aplicabilă terenurilor: acoperite cu arbori, inclusiv pășunile împădurite, care ating o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație, pe o suprafață de minim 0,5 ha; cu perdelele forestiere de protecție din arbori care ating o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație, neincluse în FFN; cu jnepenișuri, neincluse în FFN; pe care se înființează plantații forestiere prin diferite programe naționale și locale, dacă aceste programe nu prevăd includerea în FFN. Proprietarii terenurilor agricole care înființează voluntar perdele forestiere de protecție pot opta pentru încadrarea perdelelor astfel înființate ca terenuri cu destinație agricolă și folosință agrosilvică, fără includerea în Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție și fără încadrarea în categoria de folosință pădure. Pajiștile permanente de înaltă valoare naturală nu pot face obiectul împăduririi. Pădurile private abandonate trec în proprietatea statului Noul Cod silvic reglementează modul în care se asigură respectarea obligației de regenerare a pădurilor, dacă proprietarul nu își îndeplinește această sarcină. Garda Forestieră va dispune lucrări de regenerare anuale, pe bază de deviz. Dacă proprietarul nu realizează împădurirea prevăzută de lege, Garda Forestieră va dispune una din următoarele căi de acțiune: a) executarea lucrărilor de către ocolul silvic și transferarea creanței la deținător cu acordul acestuia, indiferent dacă acesta este unul dintre potențialii succesori sau un deținător fără titlu care asigură gestiunea economică a terenului forestier; b) notarea în Cartea Funciară a posesiei statului român, dacă în termen de trei ani de la efectuarea lucrărilor de regenerare proprietatea asupra terenului regenerat nu este revendicată; c) declanșarea procedurii privitoare la bunurile abandonate sau succesiunii vacante dacă cerințele legale sunt îndeplinite în acest caz și efectuarea lucrării de regenerare în termen de 3 ani de la finalizarea procedurii; d) declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică și efectuarea lucrării de regenerare în termen de 3 ani de la finalizarea procedurii, expropriator fiind Regia Națională a Pădurilor- Romsilva. Sumele necesare exproprierii se asigură de la bugetul de stat Drepturile și obligațiile proprietarilor de păduri Drepturi ale proprietarilor Proprietarii terenurilor din FFN cu o suprafață de până la 10 ha, inclusiv, au următoarele drepturi: - de a recolta un volum de lemn de maxim 5 mc/an/ha, - de a reporta pentru anii următori cantitățile nerecoltate, - de a recolta integral produsele accidentale, - de a beneficia gratuit de pază și serviciile silvice minimale. Proprietarii terenurilor din FFN cu o suprafață de peste 10 ha au următoarele drepturi la recoltarea de produse lemnoase: - de a alege sortimentul țel în pădurile cu rol de producție, - de a recolta lemn conform prevederilor amenajamentelor silvice, - de a recolta integral produsele accidentale, - de a beneficia gratuit de pază și serviciile silvice minimale în cazul suprafețelor de maxim 30 ha inclusiv. Proprietarii de FFN, alții decât statul sunt, obligați să încheie cu ocoale silvice următoarele tipuri de contracte: - de pază și servicii silvice minimale; - de prestări servicii silvice tehnice; - de administrare. Contractul de pază și servicii silvice minimale are următoarele obiective: a) asigurarea pazei și integrității terenurilor din FFN ce face obiectul contractului, b) efectuarea lucrărilor necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor, c) asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/digieconomic/consumer/noul-cod-silvic-proprietarii-de-paduri-obligati-sa-le-pazeasca-si-sa-le-regenereze-altfel-statul-ii-executa-silit-13813