INFORMARE ITM BUZAU – Campania Națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii – rezultate finale
În perioada 01.02.2024-29.02.2024, la nivelul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă s-a desfășurat Campania Națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii.

Obiectivul campaniei a fost promovarea negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori, respectiv:

 • Avantaje angajați/lucrători: mai multă justiție socială, drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea și sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament, protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, concilierea vieții profesionale cu cea de familie, locuri de muncă si venituri mai stabile, o influentă mai mare la locul de muncă si participarea la procesele decizionale.
 • Avantaje angajatori: asigurarea păcii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței, productivitate și loialitate a personalului îmbunătățite, participare mai mare a forței de muncă la locul de muncă, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor
  În cadrul aceste campanii la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au avut loc, sesiuni de informare și conștientizare la care au participat reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, atât administratori ai societăților comerciale cât si reprezentanţii sindicatelor reprerezentative din judeţul Buzău, din toate domeniile de activitate.
  În cadrul acestor acțiuni inspectorii de muncă au prezentat modificările legislative referitoare la negocierile colective și au răspuns la întrebările adresate de unii participanți oferindu-le lămuriri specifice domeniilor de activitate ale acestora.
  Participanții au solicitat și informații referitoare la obligațiile angajatorilor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a distribuit participanților la sesiunile de informare și conștientizare câte un pliant cu motivare campaniei precum și informații privind drepturi individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor.
  De asemenea, acțiunile de informare și conștientizare s-au realizat și cu ocazia controalelor efectuate la angajatorii din întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum acestea sunt definite de dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, inspectorii de muncă au prezentat modificările legislative referitoare la negocierile colective unui număr de 18 angajatori precum și unui număr de 396 de angajați ai acestora.
  Campania Națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii la nivelul
  "Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău s-a finalizat cu negocierea, încheierea şi înregistrarea unui număr de 13 contracte colective de muncă la nivel de unitate, 8 dintre acestea fiind noi", a precizat
  Bogdan CHITACU, Inspector Șef Adjunct Relaţii de Muncă - ITM Buzau

I.G.