Ne mai facem bine? DA! AVEM ALTERNATIVA CURATA si REALA! MANIFESTUL L.E.F.T. – Libertate, Egalitate, Fraternitate, Toleranță! In curand si la BUZAU…

Auzim tot mai des expresia ”nu ne mai facem bine!”, dar resemnarea nu este o soluție, pentru că da, ne putem face bine. Suntem prea ocupați de probleme, ca să mai căutăm soluții, dar ele există și încep cu câteva momente de reflecție, cu încercarea de a avea încredere că mai există oameni onești care acum, în ceasul al 12-lea, pot construi o alternativă. Nu e chiar atât de greu, trebuie doar să ne găsim busola, iar ea se află chiar lângă noi, în jurul nostru, este familia, anturajul, sunt cei pentru care sărim imediat în ajutor la greu și cu care împărțim momentele de bucurie. Hai sa extindem toate astea la nivel de comunitate, de societate, să reclădim încrederea în cel mai transparent mod posibil pentru a implementa aceste principii ale fraternității în toate aspectele societății.

MANIFESTUL L.EF.T. - Libertate, Egalitate, Fraternitate, Toleranță!

Acestea ne sunt valorile fundamentale, valorile unei platforme civico-politice care se angajează să creeze o societate echitabilă și progresivă. Libertatea, în acest context, înseamnă promovarea drepturilor individuale, respectul pentru autonomia personală și o societate deschisă, în care fiecare individ poate să-și exprime opinia și să-și urmeze aspirațiile. Egalitatea, echitatea reprezintă angajamentul pentru eliminarea inegalităților sociale și economice, asigurând acces egal la oportunități și resurse. Fraternitatea implică solidaritatea între membrii societății, construind legături de sprijin și empatie între indivizi. Toleranța înseamnă acceptarea diversității și promovarea dialogului indiferent de temă pentru cultivarea respectului reciproc și eliminarea urii de orice fel. Aceste valori oferă fundația pentru un proiect politic care caută să construiască un viitor mai echitabil, în care fiecare cetățean are oportunitatea de a-și atinge potențialul și de a trăi în armonie cu ceilalți.

Democratizarea sistemului politic

România de astăzi este rezultatul acțiunilor actualei clase politice care a condus țara timp de 30 de ani. Orice schimbare va fi posibilă numai după înlăturarea de la putere a politicienilor actuali și a grupurilor de interese care îi susțin și îi finanțează. Soluția reală nu constă în înlocuirea unor grupuri de interese cu altele, ci în implicarea cetățenilor în administrația comunităților și a Statului. Limitarea autorității statului la domeniile strategice și instituirea controlului civil, cetățenesc asupra instituțiilor. Dacă nu suntem mulțumiți de România de astăzi, să o schimbăm, iar primul pas este înlăturarea clasei politice actuale și a grupărilor ce au confiscat instituții și puteri ale statului. Redefinirea rolului și atribuțiilor statului.

Stoparea evoluțiilor distructive induse de actualul sistem capitalist

Polarizarea socială fără precedent și distribuția inechitabilă a veniturilor către o minoritate care controlează marile capitaluri, în paralel cu sărăcirea majorității lucrătorilor, conduc societatea spre o stare de disoluție și conflict care nu poate fi gestionată de cei care o produc. Este necesară o resetare radicală a societății prin stoparea acumulării bogăției în mâinile minorității și democratizarea profundă, începând de la locul de muncă și până la sistemul financiar global. Asanarea morală a statului eșuat înseamnă de fapt o lustrație a ultimilor 33 de ani.

Combaterea consumerismului ca model economic și social

Acumularea rapidă de bunuri de către oameni, reduși la stadiul de consumatori manipulați, reprezintă motorul economiei capitaliste. Această goană permanentă pentru obținerea de bunuri nu aduce doar starea de fericire individuală dorită, ci devine și sursa unor tensiuni sociale și conflicte, pe fondul epuizării resurselor.

Stoparea crizei mediului

Capitalismul se bazează pe principiul creșterii permanente și pe iluzia că resursele care trebuie să susțină această creștere sunt nelimitate. Limitele resurselor sustenabile pe care planeta ni le-a oferit au fost depășite. Acest lucru a condus la criza climatică, iar dezechilibrele create de activitatea umană conduc planeta spre colaps. Este necesară o coalizare a tuturor forțelor progresiste din societate pentru a opri acest trend și a salva planeta și umanitatea.

Reevaluarea modelului social de succes

Activitatea umană în societatea de astăzi se rezumă la goana pentru bani. În acest context, modelul de succes este acela al persoanelor care își ating obiectivele de îmbogățire fără nicio barieră etică sau morală, fără empatie sau compasiune față de semenii lor. Acest regres al ființei umane, indus de însuși sistemul capitalist care promovează intens individualismul, trebuie oprit, iar valorile umaniste, ale comunității, empatia și sprijinul pentru cei aflați în suferință trebuie readuse în prim-planul preocupărilor societății.

Legea și Justiția, coloanele societății

Nicio societate nu poate progresa sau funcționa în interesul cetățenilor săi fără o Justiție imparțială și legi drepte, nediscriminatorii. În România de astăzi, legile sunt create la comanda grupurilor de interese, iar Justiția prea ușor se cumpără sau se face la ordin. O reformă reală a societății nu poate avea succes fără o reformare profundă și semnificativă a Justiției și o fermitate și claritate a textelor de lege, adaptate provocărilor vremurilor care vin.

Un prim proiect de țară

Ceea ce trăim în România de astăzi nu este rezultatul unor întâmplări nefericite, ci punerea în practică a unui proiect început încă din perioada de preaderare la UE. Acest proiect a transformat țara într-o colonie dominată și deținută de marile corporații, o sursă de muncă ieftină și slab calificată pentru Occident, piața de desfacere pentru toate produsele respinse de alții. Este o țară condusă de funcționari ilegitimi de la Bruxelles și administrată de politicieni corupți și servili. O schimbare trebuie să pornească de la un prim proiect, construit realist, pornind de la resursele și constrângerile existente, gândit în interesul cetățenilor acestei țări și cu deschidere către o Uniune Europeană democratică, eliberată din mâinile corporațiilor, fondurilor de investiții, oligarhilor.

Protecție socială și repartizare echitabilă

Trăim într-o societate care produce o bogăție fără precedent în istorie. Această bogăție creată de lucrători este însă dirijată către buzunarele celor care controlează capitalul și implicit politicul, lăsând cetățenii într-o stare permanentă criză și asediu pentru a fi controlați mai ușor, reduși încet, încet la nevoile instinctuale. Susținem o schimbare radicală a modului în care este redistribuită bogăția societății. Susținem introducerea unui venit minim garantat și necondiționat pentru toți cetățenii, asigurarea nevoilor de locuire, încălzire, hrană, educație și asistență medicală, plafonarea câștigurilor uriașe și acumularea unor averi colosale. Susținem participarea angajaților la beneficiile firmei și întărirea rolului sindicatelor la nivelul societății.

Un alt viitor

Scopul capitalismului este de a spori profitul. Prin concurența lipsită de scrupule, capitalul se concentrează tot mai mult în mâinile unui număr tot mai mic de persoane. Cei foarte bogați și marile corporații controlează resursele și veniturile societății. Suntem în prezent la finalul unui ciclu al capitalismului și începutul epocii post-capitaliste. Trăim într-un sistem oligarhic totalitar pe care îl putem numi tehno-feudalism. În această paradigmă, viitorul este limpede și perfect previzibil. Un număr infim de super-bogați vor domina restul populației și vor decide soarta noastră. La acest moment de răscruce, noi promovăm, alături de toate forțele progresiste din societate, un model de post-capitalism, construit pe principii democratice, pe echitate, demnitate și solidaritate. Reușita acestui model și evitarea colapsului societății depind însă de implicarea fiecăruia dintre noi.

https://www.left.org.ro/manifest