Inspectorii ITM in control la societatile de dezmembrari auto!

Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea "Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor", lucrătorii se confruntă de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe ireversibile, mortale sau foarte grave.
Astfel, în perioada 05-09 martie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat acțiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în domeniul "Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor" cod CAEN 3831.
Obiectivele Campaniei Naţionale :
Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul "Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor";
Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Rezultatele acţiunilor de control efectuate în perioada 05-09 martie 2024:

 • 18 agenţi economici din judeţul Buzău controlați;
 • s-au aplicat 13 sancțiuni contravenţionale (4 amenzi în valoare de 8000 lei și 9 avertismente) și au fost dispuse un număr de 49 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.
  Neconformităţi frecvent constatate :
 • neefectuarea examenului medical periodic la termenul scadent;
 • semnalizare de securitate insuficientă;
  -instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă insuficiente;
 • angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • angajatorul nu a întocmit periodicitatea acordării echipamentului individual de protecție;
 • nerespectare prevederi legale în ceea ce privește conținutul dosarelor de personal, termenele de transmitere în registrul general de evidență a salariaților în format electronic a suspendărilor contractelor individuale de muncă și încetărilor ;
 • nerespectare prevederi legale referitoare la timpul de muncă și odihnă și evidența timpului de muncă.
  În continuare, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău vor monitoriza modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în timpul campaniei de către angajatorii controlați precum și modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă.

p.Inspector Șef,
Bogdan Chitacu
Inspector Șef Adj. RM