In timp ce unii sufera, Guvernul mai face o pomana electorala – majorarea salariilor la stat și a sumelor pentru primării

O nouă ordonanță cu caracter fiscal, dar foarte stufoasă în prevederi, de data aceasta, pe cheltuieli fiscale a ajuns pe masa guvernului fiind emisă de Ministerul Finanțelor. Sunt foarte multe domenii de activitate cuprinse în ea, dar grosul îl reprezintă salariile la stat și majorarea cheltuielilor din Programul de Dezvoltare Rurală, cunoscut ca PNDL, însă pentru programele IMM se taie orice posibilitate de acoperire a costurilor suplimentare prin garanții. Ministere și companii pierzătoare de stat pot mări de la bugetul național salarii. Companiile profitabile de stat pot face la fel, dar trebuie să vireze la buget cel puțin jumătate din profit. Enumerăm principalele prevederi pe care le-am detectat în această seară în nota de fundamentare. - Companiile profitabile de stat livrează cel puțin 50% dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu condiția că procentul se poate schimba doar în sus. - În vederea aplicării politicii salariale de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, se reglementează ca operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023, să poată acorda anumite creșteri salariale. - pentru operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care nu programează pierderi în anul 2024, se reglementează ca în cazuri temeinic justificate, precum realizarea unor investiții cu impact major în menținerea/ dezvoltarea activității economice a acestora, precum și de influența unor factori care nu depind de acțiunea/inacțiunea acestora, să poată fi exceptați de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, prin Memorandum aprobat de Guvern.  - De la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, după caz, sau în ultima parte a anului 2024, există posibilitatea ca unii operatori economici [de stat] să acorde creșteri semnificativ mai mari ale cheltuielilor de natură salarială decât indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru întreg anul 2024, ei încadrându-se în nivelul aprobat al anului 2024, dar care, în anul următor, vor conduce la o reîntregire a cheltuielior cu salariile superioară indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024 (6%). Totodată, se prevăd sancțiuni pentru nerespectarea politicii salariale de către operatorii economici care înregistrează pierderi și/sau plăți restante. [cităm din nota de fundamentare a proiectului] - Instituirea posibilității Guvernului de a stabili prin memorandum un număr total de funcții de conducere mai mare de 8%, dar fără a depăși 10 % din numărul total de posturi aprobate, dacă sunt întrunite cumulativ unele condiții. - Se propune modificarea articolului 1 din Legea nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, precum și completarea acestuia cu 2 [sic!] noi alineate. Conform art.1 din lege, suma de 4.500.000 de lei a fost indexată de drept, la începutul fiecărui exercițiu bugetar. - Având în vedere succesul de care s-a bucurat Programul social național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalitãții și numeroasele solicitãri ale potențialilor beneficiari înscriși deja pe o listã de așteptare, se impune continuarea derulãrii proiectului și în anul 2024, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulãrii acestui program.  - Luând în considerare structura activităților desfășurate de operatorii economici din domeniul distribuției/furnizării/transportului de energie electrică și gaze naturale se propune înlocuirea termenului exclusiv, în vederea aplicării excluderii de la plata impozitului minim pe cifra de afaceri / impozitului specific pe cifra de afaceri, cu îndeplinirea condiției prin obținerea unui procent de venituri din aceste activități în total venituri realizate. Acest procent de 95% menține ca activitate principală activitățile reglementate/licențiate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare că orice prelungire a garanțiilor de stat prin emiterea de acte adiționale la contractele de garantare emise de către administratorii schemelor de ajutor de stat reprezintă în fapt acordarea unui ajutor de stat nou, pentru care nu mai există bază legală europeană și națională în vigoare, se impune completarea acestei ordonanțe în sensul exceptării de la aplicare a creditelor acordate în cadrul programelor guvernamentale de garantare menționate mai sus. - Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cel care se ocupă de PNDL, programul de stat care dă de la buget bani pentru autoritățile locale, se va muta probabil la Camera Deputatilor, care prin această OUG va asigura , corespunzator cotei din imobilul aflat in administrarea acestuia, utilitatile necesare functionarii corespunzatoare, de la data protocolului de predare-preluare. 

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/digieconomic/macro/o-noua-ordonanta-trenulet-de-natura-fiscala-ajunge-pe-masa-guvernului-subiectul-principal-majorarea-salariilor-la-stat-13145