Concurs regional de ecologie si protectia mediului cu participare internatională ,,Invată să-ti protejezi viata!” 27 februarie 2024
Last Updated on 29/02/2024 by Iulian Gavriluta

Concurs regional mediu si ecologie scoala MaxenuŞcoala Gimnazială Maxenu – Structura G.P.N. Maxenu a fost centrul naţional al ,,Micilor Pompieri” din întreaga ţară. Astfel, marți, 27 februarie 2024, a avut loc Concursul regional de ecologie și protecția mediului ,,ÎNVAȚĂ SĂ-ȚI PROTEJEZI VIAȚA!”, aflat la ediţia a IX -a, coordonat/inițiat de d-na prof. înv. preșcolar Oțelea Mihaela.

         Activitatea face parte din cadrul Proiectului Educaţional Regional cu participare Internațională ,,Micul pompier”, aprobat și înscris în CALENDARUL PROIECTELOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE-ANUL ȘCOLAR 2023-2024, Nr. 24953/01.02.2024, pagina 18, poziția 552.

           Proiectul se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al judetului Buzău, Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău, Asociația de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța” și Primăria Comunei Țintești.

           Scopul concursului este cultivarea interesului și a curiozității micilor pompieri, pentru cunoașterea de către preșcolari și elevi a formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor, a mijloacelor de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, precum și formarea unor valori și atitudini concentrate pe grija pentru viața personală și a celorlalți.

         Viața este darul cel mai de preț pe care îl avem. Drepturile fundamentale la viață, libertate și siguranța persoanei sunt protejate atunci când persoanele competente previn și identifică situațiile de urgență care ne amenință zi de zi. În acest context, o atenție deosebită trebuie acordată în școală protecției civile și prevenirii accidentelor provocate de foc, apă, cutremur.    

         În această zi a fost marcată Ziua Protecției Civile în toate structurile subordonate Școlii Gimnaziale Maxenu. Au fost prezentate materiale informative cu privire la cei trei factori de ris: incendiu, cutremure și inundații. De asemenea s-a realizat un exercițiu de evacuare în caz de incendiu în cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu, la care au participat elevii de nivel gimnazial. Scopul principal a fost pregătirea elevilor pentru a reacționa sigur și adecvat în caz de urgență. S-a pus accent pe instruirea și ghidarea acestora în procesul de evacuare, astfel încât să devină familiari cu traseul de evacuare și punctele de adunare sigure. Copilul, cetățeanul ucenic, trebuie ajutat de adult și modelat cu răbdare și responsabilitate civică. Preocuparea pentru viața, sănătatea și siguranța copiilor, educarea sentimentului de respect față de cei care își pun viețile în pericol pentru salvarea altor vieți este o datorie de onoare a dascălului, a familiei, a comunității. Odată educați și informați de la vârste fragede, există garanția că vor avea un comportament preventiv la maturitate. Pericolele generate s-au datorat inocenței copiilor ori indiferenței părinților față de riscurile focului.

         Concursul de cunoștințe a cuprins câte un test grilă, elaborat pentru fiecare grupă/ clasă, de coordonatorul/ initiatorul acestui proiect în colaborare cu d-nul Inspector Vasiliu O. George reprezentant ISU Buzău, cu un grad sporit de dificultate, ținând cont de particularitățile de vârstă ale preșcolarilor și elevilor participanți.

Nivel preșcolar: Fiecare copil a completat individual o fișă de evaluare cu 3- 5 întrebări pe teme de educație preventivă, în timp de 20 de minute;

Nivel primar: Micii școlari au completat individual o fisă de evaluare cu 10 întrebări, pe teme de educație preventivă, în timp de 30 de minute;

Nivel gimnazial: Elevii au completat individual o fișă de evaluare cu 20 de întrebări, pe teme de educație preventivă, în timp de 40 de minute, cu un grad sporit de dificultate, potrivit particularităților de vârstă.

         A fost un concurs în toată regula! Copiii au demonstrat prin completarea fisele de evaluare cu tematică preventivă, cunoştinţe temeinice privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conştientizarea pericolelor ce pot apărea în jocul cu focul, recunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, precum şi formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi.

           Jurizarea fișelor de evaluare din cadrul concursului de cunoștințe generale- educație preventivă s-a realizat pe trei niveluri de învățământ - nivel preșcolar, nivel primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV), nivel gimnazial (clasele V- VIII).

             Comisia de evaluare a fișelor de educatie preventivă din cadrul concursului de cunoștințe a fost alcătuită din membrii: prof. Dr. Damian Antonia - inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prof. Ivan Cristina - inspector școlar educație timpurie, prof. Dr. Trandafir Veronica – director Palatul Copiilor Buzău, prof. Stănescu Mihai – director Școala Gimnazială Maxenu, prof. Epurescu Marius – director adj. Școala Gimnazială Maxenu, prof. Stoica Elena – Școala Gimnazială Maxenu, prof. Mihai Steluța - Palatul Copiilor Buzău, prof. Bostan Gheorghe - Palatul Copiilor Buzău, vicepreședinte al juriului prof. înv. preșc. Oțelea Mihaela - coordonator/ inițiator proiect Școala Gimnazială Maxenu – Structura G.P.N. Maxenu și președinte al juriului d-nul Inspector Vasiliu O. George - reprezentant din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău.

           Concursul de cunoștințe cu tematică preventivă a reuşit să atragă şi în acest an un număr foarte mare de participanţi, care au venit din peste 142 unităţi şcolare de învăţământ din ţară, respectiv din 25 de judeţe. La acest concurs a participat un cadru didactic din Republica Moldova, cu fișe de evaluare - educație preventivă, realizate de 6 elevi de clasa pregătitoare, din cadrul unității - Grădinița - Creșă Nr.2, Țărăncuța”, orașul Durlești, Municipiul Chișinău.

           Din Instituția Publică Gimnaziul Pruteni, Raionul Fălești, Republica Moldova au participat 3 cadre didactice, cu fișe de evaluare - tematică preventivă, completate de elevi din clasa a III-a și a IV-a, prin care au demonstrat cunoștințe temeinice privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conştientizarea pericolelor ce pot apărea în jocul cu focul.        

           Au fost evaluate 450 de fișe de concurs – educație preventivă (249 de lucrări- nivel preșcolar, 146 de lucrări - nivel primar și 55 de lucrări - nivel gimnazial), juriul concursului acordând premiile I, II, III, menţiune și diploma de participare pentru fiecare nivel și categorie de vârstă, prin care s-a urmărit cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor, precum și formarea unor valori și atitudini concentrate pe grija pentru viața personală și a celorlalți.

           Prin acest concurs dorim promovarea educației pentru prevenție civică în rândul copiilor, tinerilor prin care să abordeze posibile modalități de formare a unui comportament responsabil de tip preventiv pentru diferite situații de risc(naturale sau provocate de om), cunoașterea unor mijloace de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, precum și formarea unor valori și atitudini concentrate pe grija pentru viața personală și a celorlalți.

           Mulţumim tuturor participanţilor și cadrelor didactice îndrumătoare! Mulţumim membrilor din comisia de evaluare și jurizare!

           Proiectul, aflat la editia a IX- a, prin numărul mare de participanți, a avut un impact deosebit. Premiile și diplomele primite vor fi pe măsura eforturilor participanților.

           Felicităm și mulțumim pe această cale tuturor participanților, cadrelor didactice îndrumătoare şi îi aşteptăm cu drag la următoarele activităţi organizate în unitatea noastră şcolară, mai multe informaţii   puteţi găsi pe www.lagradinita.ro -   ne-a declarant d-na prof. OȚELEA MIHAELA –inițiatoarea acestui proiect.

 

I.G.