SEDINTA ORDINARA LA CJ BUZAU – 26.02.2024, ora 10:00. Citeste aici Ordinea de zi!
Last Updated on 26/02/2024 by Iulian Gavriluta

01 Cladire CJ Buzau 1

Prin Dispoziția nr.35 din 19.02.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 26.02.2024, ora 10:00.

Ordinea de zi:

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 39/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 40/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 41/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 42/2024 pentru aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietatea societății RER Ecologic Group SRL

Proiect de hotărâre nr. 43/2024 pentru aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al Județului Buzău 2024 a organizării fazei naționale a Olimpiadelor școlare de Chimie, Pedagogie și Limbă rromani maternă, a Concursului Național „Margareta Sterian” ediția a XIV-a respectiv a Proiectului județean „Învățământul buzoian, între tradiție și modernitate”

Proiect de hotărâre nr. 44/2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 45/2024 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită

Proiect de hotărâre nr. 46/2024 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu

Proiect de hotărâre nr. 47/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

Proiect de hotărâre nr. 48/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici, și promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii C1 – Serviciul de Ambulanță județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – etapa I

Proiect de hotărâre nr. 49/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 – Centru Militar Județean Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

Proiect de hotărâre nr. 50/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8)

Proiect de hotărâre nr. 51/2024 privind aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” în scopul executării lucrărilor pe DJ102F la km. 8+900, – obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km. 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 52/2024 privind înființarea Secției – Centrul Muzeal „I.C. Brătianu, ca secție exterioară în structura Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 53/2024 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 54/2024 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de personal pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 55/2024 pentru modificarea componenței Consiliului tehnico-economic al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 248/2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 56/2024 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici, prin Consiliul Local Scutelnici, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 203 I, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Scutelnici, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 57/2024 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici, prin Consiliul Local Scutelnici, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 203 I, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Scutelnici, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 58/2024 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN -T – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 59/2024 pentru aprobarea organizării de Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului cultural „Pentru TINE – FEMEIE și MAMĂ”

II.RAPOARTE

Raport anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău în anul 2023 pentru activități de tineret și pentru tineret

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2023

I.G.