Zeci de interventii ale pompierilor buzoieni si sute de situatii de urgenta! Vezi aici bilanțul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău
Last Updated on 22/02/2024 by Iulian Gavriluta

Bilant ISU BuzauÎn data de 21.02.2024, a avut loc evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău aferentă anului 2023.

În anul precedent, Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, a acţionat în sistem integrat, în cooperare cu instituţiile cu atribuţiuni în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru asigurarea managementului acestora, pe tipuri de risc, în zona de competenţă, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, pentru punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor.

Mai jos se află statisticile ce relevă acțiunile pompierilor buzoieni, departajate pe domenii de activitate:

Persoane de contact:Slt. Ioniță Alisa, Plt. Pîrvu Vlăduț, mobil 0751140762 , fix :0238/724092, fax 0238/713973,

e-mail: isubuzau@yahoo.com., web:www.isubuzau.

INSPECȚIA DE PREVENIRE:

Activitatea inspecţiei de prevenire s-a desfăşurat pentru îndeplinirea calitativă a obiectivelor, prin planificarea şi realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu, potrivit riscurilor care pot genera situaţii de urgenţă pe teritoriul judeţului BuzăuÎn perioada ianuarie-decembrie 2023, specialiştii din cadrul Inspecției de Prevenire al județului Buzău au efectuat un număr de 851 de activităţi de control în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, fiecare inspector de prevenire executând în medie 212 controale de prevenire/inspector. Raportat la perioada similară a anului precedent, numărul de controale desfăşurate a crescut ușor cu aproximativ 6,11%. Numărul de sancţiuni contravenţionale aplicate pe timpul controalelor de prevenire a scăzut cu aproximativ 11,44% faţă de perioada similară a anului precedent, iar cuantumul total al amenzilor aplicate a crescut cu aproximativ 158,55%.

Se constată astfel o scădere cu 10,17% a nr. de deficiente constatate pe timpul controalelor de prevenire, precum și o creștere a cuantumului amenzilor aplicate cu 158,55%.față de anul precedent.

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost organizate şi desfăşurate pe timpul controalelor de prevenire 440 instruiri la operatorii economici, instituţii şi localităţi.

Totodată, pe timpul controalelor de prevenire s-au executat 73 de exerciţii. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, în perioada analizată s-a înregistrat o creştere cu 27,62% a numărului materialelor de informare preventivă distribuite, de la 40.754 la 56.309.

STATISTICA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2023

În anul 2023, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău s-au produs 9821 evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Conform datelor statistice, în anul 2023 s-a înregistrat o medie de 26,9 intervenții pe zi, astfel:

După natura efectele produse de situaţiile de urgenţă, intervenţiile pot fi clasificate astfel:

- stingerea incendiilor - 456 situaţii (22,72%);

- intervenții la explozii neurmate de incendii – 1 situație (0,05%);

- incendii de vegetaţie uscată – 295 situaţii (14,7%);

- asistenţă persoane - 86 situaţii (4,29%);

- intervenţii la inundaţii - 19 situaţii (0,95%);

- asanare teren de muniţie rămasă neexplodată - 32 situaţii (din care 3 pentru distrugerea muniției) (1,59%);

- asigurarea măsurilor din competență la evenimente publice - 111 situaţii (5,53%);

- activităţi de îndrumare şi recunoaşteri - 151 situaţii (7,52%);

- exerciţii cu forţe în teren - 61 situaţii (3,04%);

- salvare animale -58 situaţii (2,89%);

- întoarceri de pe traseu şi deplasări fără intervenţii – 167 situaţii (8,32%);

- acţiuni de asigurarea zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă - 327 situaţii (16,29%);

- alte situații de urgență- 9 (0,45%);

- misiuni de sprijin – 54 (2,69%);

- alte intervenţii (verificare corturi instalate la diferite instituții, degajare copaci, transporturi de apă menajeră, etc) - 135 situații (6,73%);

- alerte false - 41 situaţii (2,04%);

- intervenția Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență sau a personalului la locul de muncă în situații de urgență determinate de incendii – 4 situații (0,2%).

S.M.U.R.D.

Echipajele S.M.U.R.D. au fost solicitate la 7814 cazuri, acordând ajutor medical de urgenţă unui număr de 6918 persoane (6226 adulţi şi 692 copii), astfel:

- 281 cazuri de intoxicaţii – 3,6 %;

- 472 cazuri de afecţiuni cardiace – 6,04 %;

- 1019 cazuri de traumatisme – 13,04 %;

- 8 cazuri de arsuri – 0,1 %;

- 3945 cazuri de afecţiuni medicale generale – 50,49 %;

- 85 cazuri de stop cardio-respirator – 1,09 %;

- 407 cazuri neorologice și psihiatrice – 5,21 %

- 255 cazuri de prim ajutor la accident rutier – 3,26 %;

- 37 cazuri de descarcerare la accident rutier – 0,47 %;

- 1 caz de descarcerare la accident feroviar – 0,01 %;

- 39 cazuri de căutare salvare persoane – 0,5 %;

- 89 cazuri de asistenţă persoane şi deblocări – 1,14 %;

- 534 verificări ale secțiilor ATI – 6,83 %;

- 22 misiuni de participare la exerciţii – 0,28 %;

- 81 misiuni de asigurare intervenţie la evenimente publice – 1,04 %;

- 219 misiuni de asigurare a zonei de producerea unei situaţii de urgenţă (din care

154 la prezentă animal sălbatic) – 2,8 %.

- 55 misiuni de sprijin (la incendii, asistenţă persoane, salvare animale) – 0,7 %

- 103 activităţi de recunoaştere în teren şi instruire – 1,32 %;

- 7 alte intervenții – 0,09 %;

- 150 de cazuri în care forţele au fost întoarse din drum ori s-au deplasat fără a interveni – 1,92 %;

- 5 cazuri de alertă falsă – 0,06 %.

PREGĂTIREA PENTRU REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Serviciul S.P.I.R.C. a executat un număr de 126 activităţi de informare preventivă la UAT-uri şi unități de învățământ. Activităţile respective au vizat toate categoriile de personal din cadrul acestor instituţii.

Activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ au urmărit derularea unui număr cât mai variat de activităţi de informare preventivă, un accent deosebit acordându-se însuşirii deprinderilor practice de evacuare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (riscurile de incendiu și cutremur).

Au fost încheiate un număr de 42 parteneriate cu unităţile de învăţământ, pentru derularea programului educaţional extraşcolar.

Au fost transmise materiale informative cu prilejul desfăşurării programului educaţional „Școala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, cu ocazia prilejul aniversării zilei de 1 iunie– Ziua Internaţională a Copilului precum și cu prilejul altor activităţi desfăşurate de Ziua Informări Preventive și Ziua Reducerii Riscurilor

Dezastrelor Naturale (13 Octombrie).

VOLUNTARIAT

Activitatea de recrutare a voluntarilor în cadrul campaniei “Salvator din pasiune” s-a derulat pe parcursul anului 2023 în trei etape rezultând un număr de 96 voluntari înscrişi.

În evidenţa inspectoratului, la momentul actual, se află un număr de 130 voluntari, 7 având cursul de prim-ajutor calificat absolvit iar 123 cursul de prim-ajutor de bază absolvit.

În perioada analizată voluntarii au participat, împreună cu personalul din cadrul subunităţilor încadrat pe ambulanţe SMURD la un număr de 1391 intervenţii iar cu personalul din cadrul SPIRC la un număr de 40 activităţi de informare preventivă

(Caravana SMURD şi la Instituţii de învăţământ din Judeţul Buzău).

SERVICIUL LOGISTIC

DOTĂRI CU TEHNICĂ DE INTERVENȚIE

Prin intermediul programului VIZIUNE 2020 și IGSU au intrat în dotarea

inspectoratului autospeciale și tehnică de intervenție, astfel:

- 3 autospeciale cu stingere cu apă și spumă – 4.000 litri

- 4 autospeciale cu stingere cu apă și spumă – 10.000 litri

- 1 autospecială de primă intervenție pentru lucrul cu apă la înaltă presiune și hidroperforare

- 1 autospecială Centru de comunicații pentru punct de comandă mobil–mediu

- 1 Post medical avansat tip I

- 1 Pernă de salvare de la înalțimi de 16 metri

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE