CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ,,ALEGE VIAȚA, CIRCULÂND CORECT! ”
Last Updated on 19/02/2024 by Iulian Gavriluta

Concurs international Scoala Maxenu BuzauLa Şcoala Gimnazială Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu, județul Buzău, vineri, 16 februarie 2024, s-a desfășurat Concursul Regional cu participare Internaţională de creație plastică pe teme de educație rutieră ,,Alege viaţa, circulând corect!”, aflat la ediţia a IX-a, inițiat/coordonat de d-na prof. Oţelea Mihaela.


Activitatea face parte din cadrul Proiectului Educaţional Regional cu participare Internațională ,,Să circulăm corect!”, aprobat și înscris în CALENDARUL PROIECTELOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE-ANUL ȘCOLAR 2023-2024, Nr. 24953/01.02.2024.
Proiectul se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – Serviciul Rutier, Compartimentul de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, Biroul Siguranță Școlară, Biroul Drumuri Naționale și Europene, Asociaţia de Întrajutorare ,,Ionaşcu Filofteia Dănuţa", Palatul Copiilor Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău și Primăria Comunei Țintești.
Prin acest concurs s-a urmărit cultivarea interesului și a curiozității micilor pietoni, pentru cunoașterea și respectarea zilnică a unor indicatoare rutiere, semne, reguli și norme de circulație potrivit vârstei preșcolare și școlare.
Concursul de creaţie plastică a reuşit să atragă şi în acest an un număr mare de participanţi, care au trimis lucrări ale preșcolarilor și elevilor din 94 unităţi şcolare de învăţământ din ţară, respectiv din 25 de judeţe. La acest concurs a participat un cadru didactic din Republica Moldova, cu lucrări de creație plastică, realizate de 3 elevi de clasa pregătitoare, din cadrul unității- Grădinița - Creșă Nr.2 ,,Țărăncuța”, orașul Durlești, Municipiul Chișinău.
Din cadrul Instituției Gimnaziul ,,Adrian Păunescu”, Municipiul Chișinău, au participat cu lucrări de creație plastică, 3 elevi de clasa a III-a, pasionaţi de activităţile artistico-plastice şi practice.
Au fost apreciate 365 lucrări de creaţie plastică pe teme de educație rutieră(machete, pliante, afișe) ale copiilor de nivel preşcolar, primar și gimnazial, juriul concursului acordând premiile I, II, III, menţiune, premiu special şi diplomă de participare pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune. Membrii juriului au apreciat de asemenea o scurtă prezentare și descriere online, a creației plastice înscrisă la secțiunea machete, realizată de eleva Enciu Nadia Elena, de la Cercul Artă Textilă din cadrul Palatul Copiilor Buzău.
Juriul concursului de creație plastică a fost alcătuit din membrii: Comisar Șef de Poliție Colăcel Gheorghe - Biroul Drumuri Naționale și Europene, Comisar de Poliție Mihăilescu Emilia- Biroul Siguranță Școlară, Insp. Pr. de Poliție Mihai Diana, Sinsp. de Poliție Crăciun Gabriela- Biroul Siguranță Școlară, prof. Ivan Cristina- inspector pentru educație timpurie, prof. Dr. Trandafir Veronica - director Palatul Copiilor Buzău, președinte ONG Roșioru Iuliana Georgiana din cadrul Asociației de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța”, prof. Stănescu Mihai – director Școala Gimnazială Maxenu, prof. Epurescu Marius – director adj. Școala Gimnazială Maxenu, prof. Nicolau Gabriel Ioan – director CSS Buzau, prof. Borcilă Ciprian – director adj. CSS Buzau, prof. Mihai Camelia - CSS Buzău, prof. Pătruț Constanța - CSS Buzău, prof. Stoica Elena- Școala Gimnazială Maxenu, prof. Mihai Alina - Școala Gimnazială Maxenu, vicepreședinte al juriului, prof. Oțelea Mihaela - coordonator/inițiator proiect Școala Gimnazială Maxenu –Structura G.P.N. Maxenu și președinte al juriului, prof. Dr. Damian Antonia - inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare.
Toate lucrările înscrise în acest concurs prezintă o ilustrare amplă şi completă cu privire la creșterea gradului de siguranță rutieră şi formarea unei conduite preventive a actualilor mici pietoni. Şi în acest an concursul de creaţie plastică a reuşit să antreneze un număr mare de cadre didactice, preşcolari şi elevi talentaţi, cu înclinaţii artistice. La vernisajul Expoziției- concurs ,,Alege viața, circulând corect!” au participat preșcolari și elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu, care au remarcat talentul și creativitatea participanților, transmise prin lucrările de creație plastică pe teme de educație rutieră.
Prin acest concurs dorim să promovăm educaţia rutieră în spiritul cunoaşterii şi respectării regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi formarea unei conduite preventive a actualilor mici pietoni şi viitori biciclişti, motociclişti sau buni conducători auto pentru evitarea accidentelor rutiere. Copiii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor.
Mulţumim tuturor participanţilor și cadrelor didactice îndrumătoare!Mulţumim membrilor din comisia de evaluare și jurizare!
Mulțumim, de asemenea, tuturor partenerilor implicați în derularea acestui proiect (Inspectoratul Scolar Județean Buzău – reprezentant - d-na Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare prof. Dr. Damian Antonia, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău – Compartimentul Serviciul Rutier – Comisar Șef de Poliție Dinu Silviu Florin , Biroul Drumuri Naționale și Europene- reprezentant Comisar Șef de Poliție Colăcel Gheorghe, Biroul Siguranță Școlară – reprezentant Comisar de Poliție Mihăilescu Emilia, Compartimentul de Analiza și Prevenirea Criminalității – reprezentant Insp. Pr. de Poliție Marchidan Andreea, Asociația de Întrajutorare ,,Ionașcu Filofteia Dănuța- reprezentant Președinte ONG- Roșioru Iuliana Georgiana, Palatul Copiilor Buzău- reprezentant - d-na director prof. Dr. Trandafir Veronica, Casa Corpului Didactic Buzău - reprezentant d-nul director prof. Torcărescu Ștefan, Școala Gimnaziala Maxenu- reprezentant- d-nul director Prof. Stănescu Mihai, Primăria Comunei Țintești - reprezentant d-nul primar Stoica Aurel.
Proiectul, aflat la editia a IX- a, prin numărul mare de participanți, a avut un impact deosebit. Premiile și diplomele primite vor fi pe măsura eforturilor participanților.
Felicităm și mulțumim pe această cale tuturor participanților, cadrelor didactice îndrumătoare şi îi aşteptăm cu drag la următoarele activităţi organizate în unitatea noastră şcolară, mai multe informaţii puteţi găsi pe www.lagradinita.ro - ne-a declarat d-na prof. înv. preșcolar OȚELEA MIHAELA –inițiatoarea/coordonatoarea acestui proiect.

 

I.G.