Sedinta Extraordinara la CJ Buzau – 09.02.2024. Vezi aici Ordinea de zi!
Last Updated on 09/02/2024 by Iulian Gavriluta

CJ Buzau

Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 09 februarie 2024, ora 1000.

             (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 Proiect de hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023;Proiect de hotărâre nr. 20/2024 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027;

 Proiect de hotărâre nr. 21/2024 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024;

 Proiect de hotărâre nr. 22/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 23/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;Proiect de hotărâre nr. 24/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 25/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 26/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 27/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație IncluzivăRm. Sărat;

 Proiect de hotărâre nr. 28/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 29/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 30/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 31/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 32/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 33/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

 Proiect de hotărâre nr. 34/2024 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport și tineret din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2024;roiect de hotărâre nr. 35/2024 pentru aprobareaProgramului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024;Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a

Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și prin Planul Național de Redresare și ReziliențăProiect de hotărâre nr. 37/2024pentru darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău B-dul - Nicolae Bălcescu nr. 40;Proiect de hotărâre nr. 38/2024 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2024;

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

         Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 09 februarie 2024 se transmit, spre avizare, Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău.

I.G.