Controale masive in domeniul muncii la Service-uri auto si alte societati pentru “întreținerea și repararea autovehiculelor. ITM-ul verifica unitatile comerciale si in ceea ce priveste aspectele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă!
Last Updated on 06/02/2024 by Iulian Gavriluta

Inspectori munca ITMITM Buzau – rezultate privind rezultatele controalelor efectuate în perioada 18 – 26.01.2024 la angajatorii care își desfățoară activitatea în domeniul “întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452”

În cadrul Campaniei Naționale de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfățoară activitatea în domeniul “întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452”, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului securitate și sănătate în muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au efectuat controale de verificare la agenți economici din județul Buzău, după cu urmează:

- au fost efectuate 32 de controale;

- au fost sancţionaţi 10 angajatori şi s-au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale (1 amendă contravenţională în cuantum de 5000 lei şi 10 avertismente);

- s-au dispus 11 de măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Deficienţele frecvent constatate :

- buletin de verificare/reglare supapa de siguranta recipient aer comprimat la termenul scadent;

- canalul de revizie nu are asigurată ghidarea autovehiculelor;

- semnalizare de securitate insuficienta;

- neefectuare examen medical periodic la termenul scadent;

- fișele de instruire SSM împreuna cu copia fisei de medicina muncii nu se aflau la locul de munca;

- lipsă buletin de verificare împământare.

Raport privind rezultatele controalelor din domeniul securităşii şi sănătăţii în muncă în anul 2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECŢIEI MUNCII, republicată şi a HG nr. 488/2017 – cu modificarile şi completarile ulterioare, a efectuat acţiuni de control în anul 2023 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă după cum urmează :

- au fost efectuate 1005 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;

- au fost sancţionaţi 322 angajatori şi s-au aplicat 381 sancţiuni contravenţionale (57 amenzi contravenţionale în cuantum de 281500 lei şi 324 avertismente);

- s-au dispus 381 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Deficienţele frecvent constatate :

- neutilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători;

- organizarea necorespunzătoare a activităţii de prevenire şi protecţie;

- utilizarea unor echipamente de munca neconforme;

- fişe individuale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nesemnate de persoanele care au efectuat şi verificat instruirea;

- neefectuarea examenului medical periodic la termenul scadent;

- motostivuitor neverificat ISCIR;

- instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă neefectuată la termen;

       - lipsa buletinului de verificare a rezistenţei la dispersie a prizei de pământ;

       -centrale termice fără verificari periodice de catre persoane competente   (ISCIR/RSTVI);

       - talonul fochistului fără viza anuală;

- punerea la dispoziţie pe piată de echipamente individuale de protecţie fără ca acestea să respecte legislaţia UE aplicabilă.

       p.Inspector șef

       Chitacu Bogdan

       Inspector Șef Adjunct RM (ITM Buzau)