PROIECT Profesorii ar putea să justifice notele elevilor de la lucrările scrise, în termen de 15 zile de la comunicare, la solicitarea copilului sau părintelui
Last Updated on 03/02/2024 by Iulian Gavriluta

explicatii note profesoriProfesorii ar putea să justifice notele elevilor de la lucrările scrise, în termen de 15 zile de la comunicare, la solicitarea verbală a copilului sau părintelui, potrivit proiectului ce vizează noul Statut al elevului. Documentul a fost depus, joi, 1 februarie, la registratura Ministerului Educației, conform unui comunicat al organizației Salvați Copiii.

Draftul a fost depus de un un grup de reprezentanți ai copiilor, voluntari ai Organizației Salvați Copiii România, precum și reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța, Asociației Elevilor din București-Ilfov și Asociației Vâlcene a Elevilor.

Concret, termenul pentru care părinții și elevii pot cere profesorilor să justifice nota de la lucrările scrise a fost triplat: de la maximum 5 zile la maximum 15 zile.

Dacă argumentele profesorului nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele poate solicita, în scris, conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Directorul școlii va desemna alți doi profesori care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.

Art. 15 – „(3) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori reprezentantului legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, în termen de maximum 15 zile de la comunicare.

(4) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau reprezentantului legal poate solicita, în scris, conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise.

(5) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă și care reevaluează lucrarea scrisă.

(6) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (2) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două cadre didactice.

(7) În cazul în care nota acordată în urma reevaluării este mai mare, contestația este acceptată. În cazul în care nota este mai mică, contestația este respinsă.

(8) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației și autentifică schimbarea prin semnătură. Calificativul sau nota obținută în urma contestației are caracter definitiv.

(9) În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către direcția de învățământ preuniversitar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ”, conform proiectului.

 

E.S.

 

SURSE: MEN, EduPedu

 

https://www.edupedu.ro/proiect-profesorii-ar-putea-sa-justifice-notele-elevilor-de-la-lucrarile-scrise-in-termen-de-15-zile-de-la-comunicare-la-solicitarea-copilului-sau-parintelui/?fbclid=IwAR0QPNw0Vn0eIxtbOzQb4D9jid865toO5oWkmw2yiCVDUkFwM3vcZBffFGs