Cât costă asigurarea obligatorie a locuinţei în 2024. Ce amendă riscă proprietarii care nu-și fac poliţă. GHID ASF
Last Updated on 29/01/2024 by Iulian Gavriluta

asigurare locuintaNoua Lege pentru asigurarea obligatorie a locuințelor a adus şi o majorare a poliței, de aceasta fiind condiționată și vânzarea unui imobil. Legislația actuală prevede că proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polițe PAD, asigurarea obligatorie a locuinței, împotriva dezastrelor naturale.

Cu toate acestea, doar una din cinci locuințe din România au asigurare obligatorie. Legea prevede amenzi pentru cei care nu au încheiată această asigurare.

Alte Articole

Câți bani a primit Elena Ionescu la Survivor România All Stars! A stat doar două săptămâni!

Câți bani a primit Elena Ionescu la Survivor România All Stars! ...

Oferte de neratat la Lidl de luni, 29 ianuarie, la produse adorate ...

Oferte de muncă în străinătate 2024. Salariile pot ajunge ...

Pentru ce se încheie polița PAD

Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF.

Sunt acoperite pagube în cazul:

inundațiilor

cutremurelor

alunecărilor de teren

Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, se pot încheia asigurări facultative pentru locuinţe.

Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă.

Mai mult de jumătate dintre români se tem de cutremur sau incendii, dar doar 20% au asigurare obligatorie

În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor și a elementelor de construcţii comune.

Clasificarea locuinţelor

Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camera de locuit, cu dependinţele, dotările și utilităţile necesare care sunt legate structural

având structura și pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor, republicată.

Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

În situaţia în care o locuinţă este construită din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp

tipul locuinţei se stabilește în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă și pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.

În cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun

se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop. În acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte.

Contractul PAD

Asigurarea prin contractul PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren.

Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora.

Obiectul asigurării îl reprezintă locuințele situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscal si pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință.

Ce nu se poate asigura PAD

Nu intră sub incidenţa PAD anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată și nici bunurile din interiorul locuinţei.

Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD,

până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor

Document: Ghidul ASF pentru asigurările de locuințe

Asigurare obligatorie pentru trotinetele şi bicicletele electrice. Anunţul făcut de ASF: „Este un an de tranziţie”

Cât costă asigurarea PAD în 2024

Locuință tip A:

primă de asigurare de 130 lei /an

sumă asigurată de 100.000 lei

Locuință tip B

primă de asigurare de 50 lei/an

sumă asigurată de 50.000 lei

Valoarea primei a fost modificată prin Legea 115/2023. Anterior, sumele erau în euro.

Valabilitatea contractului PAD

Contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare.

În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.

PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta este suportată de către PAID.

Contractul PAD poate fi emis, cu acordul părților, și pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni.

Amenzi

În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor.

În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Amenzile contravenționale pentru neasigurarea locuințelor vor fi încasate integral la bugetul autorităților locale din localitatea de domiciliu a contravenientului.

Modificarea în cartea funciară

Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței.

Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la data solicitării.

Asigurarea facultativă de locuințe

Proprietarii care doresc să le fie asigurate locuințele și pentru alte situații, pot încheia asigurare facultativă.

Riscuri acoperite – daune după:

furtuni, căderi de grindină, avalanșe de zăpadă, provocate de greutatea zăpezii, căderea accidentală a corpurilor sau aluviunile produse de inundații

incendii

explozii

inundații cauzate de vecini ori de defecțiunile instalațiilor sanitare

pagube cauzate de trăsnete

pot fi asigurate echipamente electronice și electrocasnice

despăgubiri în caz de furt

Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare.

În cazul în care o persoană este asigurată atât printr-un contract de asigurare obligatorie, cât și printr-un contract de asigurare facultativă

plata despăgubirilor se efectuează în baza condițiilor de asigurare obligatorie

urmând ca pentru suma asigurată care excedează sumei asigurate prin contractul PAD plata să se efectueze în baza contractului de asigurare facultativă

 

SURSE: ASF, RTV, Gov.ro