AFACEREA PASUNILOR! Oficial! Obligatoriu din 2024 pentru subvenția APIA pășuni!
Last Updated on 05/01/2024 by Iulian Gavriluta

pajiste bani apiaRegula pe care trebuie să o respecte anul acesta toți fermierii, crescătorii de animale care dețin sau au pășuni închiriate. Condiția este obligatorie pentru cei care vor să obțină subvenția APIA pe hectarul de pășune.

GAEC 10: Interdicția de a incendia vegetația pajiștilor permanente. Modificări făcute în Planul Național Strategic 2023-2027:

"Standardul GAEC 10 continuă aplicarea cerințelor GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile, din perioada 2014-2020, în ceea ce privește interdicția arderii miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor

permanente, într-o versiune mai clară ce vizează pajiștile permanente, asigurând astfel reducerea emisiilor de GES și acoperirea solului.

Astfel, prin introducerea standardului nou este urmărită creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește obiectivele în materie de mediu și de climă și se urmărește întărirea cadrului național privind protecția mediului în ceea ce privește interdicția arderii vegetației pajiștilor permanente.

Interdicția privind arderea vegetației pajiștilor permanente (vegetație uscată, miriște și resturi vegetale rămase după recoltarea fânului, vegetație invazivă/dăunătoare covorului ierbos pe pajiștile permanente), este o cerință specifică care vizează în principal menținerea nivelului de materie organică din sol - obiectivul standardului GAEC 10, dar și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) provenite din agricultură.

Acest standard GAEC va fi fi obligatoriu pentru toți fermierii care dețin sau administrează suprafețe de pajiști permanente, iar rezumatul practicii in situ constă în interdicția arderii vegetației pajiștilor permanente (pășuni și fânețe) și va fi aplicat pe toate pajiștile permanente de pe teritoriul național.

Interdicția arderii vegetației pajiștilor permanente este implementată deja prin legislația națională [art. 94 alin. (1) lit. n) și art. 96 alin. (3) pct. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediulu, art. 11 și art. 14 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991].

Modificare este aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024."

Informații sunt obținute de Agroinfo din Planul Național Strategic.

SURSE: MADR, APIA, Agroinfo