Curtea de Conturi dă milităria jos din pod! Vor urma mii de misiuni de audit şi verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor
Last Updated on 04/01/2024 by Iulian Gavriluta

Curtea de conturiSpecialiştii Curţii de Conturi au anunţat că vor face în acest an peste 2800 de misiuni de audit şi verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor.

“Auditorii Curţii de Conturi vor efectua anul acesta peste 2800 de misiuni de audit şi de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor conform Programului de activitate pe anul 2024 aprobat de Plenul instituţiei”, au anunţat miercuri, specialiştii Curţii de Conturi.

Astfel, pentru anul 2024 au fost programate 1.404 misiuni de audit şi 1419 misiuni de follow-up, structurate astfel: 529 de misiuni de audit financiar, din care 479 sunt programate la entităţi din administraţia publică locală şi 50 de misiuni la entităţi din administraţia publică centrală; o misiune de audit al performanţei şi 22 de acţiuni de documentare care vor sta la baza următoarelor misiuni de audit al performanţei din 2024; 852 de misiuni de audit de conformitate, în cadrul a 60 de teme.

“În program este prevăzută o temă nouă de audit al performanţei, care vizează utilizarea Sistemului FOREXEBUG în procesul de execuţie şi raportare bugetară. De asemenea, s-a stabilit continuarea auditului performanţei cu privire la modul de utilizare, de către administraţia fiscală (ANAF), a resurselor sale umane pentru obţinerea rezultatelor planificate”, au precizat specialiştii Curţii de Conturi.

Ei au menţionat că la elaborarea programului de activitate s-au avut în vedere aspectele rezultate din Analiza de risc pentru planificarea auditului financiar în anul 2024 şi din Analiza privind identificarea şi prioritizarea subiectelor de audit de conformitate în anul 2024.

De asemenea, în procesul de întocmire a proiectului de program pe anul 2024 s-a adresat o invitaţie Parlamentului, Guvernului şi cetăţenilor de a contribui la definirea unor obiective care să răspundă problemelor cheie ce afectează societatea şi aşteptărilor părţilor interesate, iar propunerile de teme primite au fost luate în considerare la întocmirea proiectului.

SURSE: MFP, ANAF, Stiripesurse